Музыкана peoples.ru

 Thyrfing ThyrfingВикинг-метал-группа

A Burning Arrow


A burning arrow flew towards the sky
To symbolize the fierce ones
To manifest their pride
Torches glows and axemen sings their rhyme
Eternal damnation for bastard souls

The lust for blood ar ...

Thyrfing

A Great Man's Return


Under Norve's starfilled sky
In a forest so deep and wide
Eight hooves are thundering
By the mountains darkest side
In the shadows two grey shapes
Hungry stalking their prey
A long time has pa ...

Thyrfing

Home Again


The long, hard yers at sea, have taken their toll on me
For thirteen winters and a spring, I have been so far away

So far, far away from the place I call home
A place so beautiful, it's where ...

Thyrfing

Ångelstens Högborn

I en kvalmfylld andlig öken har jag sett dem gå
Drabbade av själasoten, hågloösa, med ilska I synen
Det är som sorgen aldrig skulle lämna deras ögon
Som om s ...

Thyrfing

A Burning Arrow

A burning arrow flew towards the sky

To symbolize the fierce ones

To manifest their pride

Torches glows and axemen sings their rhyme

Eternal damnation for bastard souls

Thyrfing

A Great Mans Return

Under Norve's starfilled sky

In a forest so deep and wide

Eight hooves are thundering

By the mountains darkest side

In the shadows two grey shapes

Hungry stalking their p ...

Thyrfing

A Great Mans Return

Under Norve's starfilled sky

In a forest so deep and wide

Eight hooves are thundering

By the mountains darkest side

In the shadows two grey shapes

Hungry stalking their p ...

Thyrfing

A Moment In Valhalla


Horns raised and filled with the finest of mead
Valhalla's warriors battle succeed
The lodge so enormous, so many in here
Valkyries serve us the best flesh and beer
Forever we'll sit here, to ea ...

Thyrfing

A Moment In Valhalla

Horns raised and filled with the finest of mead

Valhalla's warriors battle succeed

The lodge so enormous, so many in here

Valkyries serve us the best flesh and beer

Forever ...

Thyrfing

Arising


I would wake warriors great
Summon warriors of the oak
High as a pine in the forest
Summon those who sleep
Wake those beneath the grass
Buried deep under fields
Under sacrificial graves
In th ...

Thyrfing

Arising

would wake warriors great

Summon warriors of the oak

High as a pine in the forest

Summon those who sleep

Wake those beneath the grass

Buried deep under fields

Under ...

Thyrfing

Askans Rike

Över nordmäns stormande grav
Klagar den enögdes blick
På himlen Tor ilsken rasar
Under korset slav

Åskgudens fader, vässa ditt spjut
Höj baneklingan änn ...

Thyrfing

Askans Rike

ver nordm? ns stormande grav

Klagar den en? gdes blick

P? himlen Tor ilsken rasar

Under korset slav? skgudens fader, V? ssa ditt spjut

H? j baneklingan? nnu en g? ...

Thyrfing

Baldersbalet

Världens oskuld vilar tryggt på det vigda bålet
Allt som andas, allt som sörjt ryser i plötslig kyla
Blodröd sjunker solen, fjällens skuggor växa
Och hö ...

Thyrfing

Celebration Of Our Victory


Torn and bloody our clothes they are
As we march home from a battle afar
Victorious we were, the raven's were with us
A glorious triumph was reached by dusk

We drink our mead in the light of ...

Thyrfing

Celebration Of Our Victory

Torn and bloody our clothes they are

As we march home from a battle afar

Victorious we were, the raven's were with us

A glorious triumph was reached by duskWe drink our ...

Thyrfing

Digerdden

Aldrig mer m vi talas vid

Men pa gstbacken hrs vr klagan

Aldrig mer vi jrtecken finna

Vi mtas vit din gravlRlsans slit vid grdars drr

Varlsar om dd s kall

N ...

Thyrfing

Digerdden

Aldrig mer m vi talas vid

Men pa gstbacken hrs vr klagan

Aldrig mer vi jrtecken finna

Vi mtas vit din gravlRlsans slit vid grdars drr

Varlsar om dd s kall

N ...

Thyrfing

Draugs Harg

Aldrig skall alder förtvina eller sälta sina spar
Ni ska dit varken sol eller måne når
Där sang blir till klagan och stratt blir till grat
Där smarta är evig och ...

Thyrfing

Draugs Harg

Aldrig skall alder frtvina eller slta sina spar

Ni ska dit varken sol eller mne nr

Dr sang blir till klagan och stratt blir till grat

Dr smarta r evig och dagar r rNast ...

Thyrfing

Dryckeskväde

När stormen som knäckte draken ven
den piskande blåst som pryglat askens gren
Allfader då från högsätet sig reste
"Mer dryck i hornet" han ilsket vreste

L ...

Thyrfing

Dryckeskvade

Nar stormen som knackte draken ven

den piskande blast som pryglat askens gren

Allfader da fran hogsatet sig reste ...

Thyrfing

Dryckeskvade

Nar stormen som knackte draken ven

den piskande blast som pryglat askens gren

Allfader da fran hogsatet sig reste ...

Thyrfing

Elddagjämning

Avlade i mörker och köld
Inga goda väsen välsignade vår vagga
Ett kainsmärke bränt i vårt kött
Ensamhet är vår följesven

Ett öga ...

Thyrfing

En Döende Mans Förbannelse

Med sargad kropp, men en själ så stark
Jag ligger på frusen mark
Snön färgas sakta röd, ett sista tecken på min död

"Kloka korpar skall klösa dina ...

Thyrfing

En Doende Mans Forbannelse

Med sargad kropp, men en sjal sa stark

Jag ligger pa frusen mark

Snon fargas sakta rod, ett sista tecken pa min dod ...

Thyrfing

En Doende Mans Forbannelse

Med sargad kropp, men en sjal sa stark

Jag ligger pa frusen mark

Snon fargas sakta rod, ett sista tecken pa min dod ...

Thyrfing

Farsotstider

Blodet strömmar från blotande ryggar
I ett botgorar tag mot ett oblitt öde
Flagellanternas hungrar ödesvrål
Ekar högt i en klagande jämmerdal

Ty prygel skall ...

Thyrfing

Firever


Crawling shadow
Nighttime abomination
Beyond daylight lurking
Hiding from the sun

And he who mist breath
Is the ghost of my time
The soul of my kindred
The blood in my veins

In flesh h ...

Thyrfing

Firever

Crawling shadow

Nighttime abomination

Beyond daylight lurking

Hiding from the sunAnd he who mist breath

Is the ghost of my time

The soul of my kindred
...

Thyrfing

From Wilderness Came Death


Screams in the night woke the whole village up
Their cattle is getting attacked
The fences are broken and blood everywhere
Horses are lying there slack
Fenrir divided, a horde of greywolves
His ...

Thyrfing

From Wilderness Came Death

Screams in the night woke the whole village up

Their cattle is getting attacked

The fences are broken and blood everywhere

Horses are lying there slack

Fenrir divided, a horde ...

Thyrfing

Going Berserk


Heated by the strongest of mead my blood is boiling
There exists no fear in a berserker in battle
Oh, how sweet my enemy is recoiling
His brothers have abandoned him
They're running like cattle ...

Thyrfing

Going Berserk

Heated by the strongest of mead my blood is boiling

There exists no fear in a berserker in battle

Oh, how sweet my enemy is recoiling

His brothers have abandoned him

They're ru ...

Thyrfing

Höst

Livets färger är oss blott till låns
Rodnaden på din kind
Hårets vackra sken
Och dina levnadsglada ögon
Kommer alla att blekna

Grått, grått
Allt blir t ...

Thyrfing

Hednaland

Jag har länge vandrat på denna stig
Jag har sett hednars och kristnas krig
Jag har stolt vandrat vidare
Jag har varit en ensam krigare

Skogen verkade vara ändlös
Skogen som ...

Thyrfing

Hednaland

Jag har lange vandrat pa denna stig

Jag har sett hednars och kristnas krig

Jag har stolt vandrat vidare

Jag har varit en ensam krigareSkogen verkade vara andlos

S ...

Thyrfing

Home Again

The long, hard yers at sea, have taken their toll on me

For thirteen winters and a spring, I have been so far awaySo far, far away from the place I call home

A place so beaut ...

Thyrfing

Jord

Väpnare under nordens banér
Framåt – Nidingblod är ert elixir
Av jord är niding kommen
Jord skall niding åter varda

Drakens ornament i hällen glöda
Till ...

Thyrfing

Kaos terkomst

Sprungen ur kosmos I dans

Samvetsls men dmd

Innan liv hr blott mrker fanns

Din kraft till synes gmdDin njorde skola blomstra I prakt

P din vg mot undergng

S ...

Thyrfing

Mimer's Well


In the dawn of time, when Ymer lived
There was no sand, nor sea or waves
There was no earth, there was no heaven
An endless abyss, gasping like a wolf

Before the sons of Bor, raised the
land ...

Thyrfing

Mjölner

Ett tecken för Svearikets styrka
En symbol för svunnen prakt
Enande för oss som funnit nordens sanna styrka
Enande för oss som ärar svunnen makt

Den kraftiga åska ...

Thyrfing

Mjolner

Ett tecken for Svearikets styrka

En symbol for svunnen prakt

Enande for oss som funnit nordens sanna styrka

Enande for oss som arar svunnen maktDen kraftiga aska du bri ...

Thyrfing

Mjolner

Ett tecken for Svearikets styrka

En symbol for svunnen prakt

Enande for oss som funnit nordens sanna styrka

Enande for oss som arar svunnen maktDen kraftiga aska du bri ...

Thyrfing

ngelstens Hgborn

I en kvalmfylld andlig ken har jag sett dem g

Drabbade av sjlasoten, hglosa, med ilska I synen

Det r som sorgen aldrig skulle lmna deras gon

Som om sinnet hade svarinat fr evigt

Thyrfing

ngelstens Hgborn

I en kvalmfylld andlig ken har jag sett dem g

Drabbade av sjlasoten, hglosa, med ilska I synen

Det r som sorgen aldrig skulle lmna deras gon

Som om sinnet hade svarinat fr evigt

Thyrfing

Over The Hills And Far AwayThey came for him one winter's night.
Arrested, he was bound.
They said there'd been a robbery,
his pistol had been found.

They marched him to the station house,
he waited for the dawn.
A ...

Thyrfing

Prelude: Heading For The Golden Hall


With the cold northern wind we travel
We're on a journey of a lifetime
And we'll fight many battles on our way

We'll trample the bodies of the dead as we travel
We'll go on #til the day we di ...

Thyrfing

Prelude: Heading For The Golden Hall

With the cold northern wind we travel

We're on a journey of a lifetime

And we'll fight many battles on our wayWe'll trample the bodies of the dead as we travel

We'll go ...

Thyrfing

Raven Eyes


Black shapes cross the sky
Once guardians of the pagan kingdom
Christian men took our land
But they did not take our pride

Ravens wont give you any blame
'Cause no words shall be said
They ...

Thyrfing

Raven Eyes

Black shapes cross the sky

Once guardians of the pagan kingdom

Christian men took our land

But they did not take our prideRavens wont give you any blame

'Cause no ...

Thyrfing

Set Sail To Plunder


A viking and his warriors built a dragonship
They're going out to conquer a feeble land
Heavily armed with swords, axes and shields
The swedes set sail for weaker ground

Chanting hymns of Tyr ...

Thyrfing

Set Sail To Plunder

A viking and his warriors built a dragonship

They're going out to conquer a feeble land

Heavily armed with swords, axes and shields

The swedes set sail for weaker ground


...

Thyrfing

Själavrak

Piskad av självföraktet, förgiftad in till roten
Trasig och bruten, livets lusta vilse
Ända strandad... vidrigt

Någonting pulserar djupt i själen, det talar till mi ...

Thyrfing

Storms Of Asgard


A desolate aeon has passed since the demise of our crown
A tragic end which made hecates and predictors wail
But dragons still sleep tranquil in proud heathen hearts

At first they came wearing ...

Thyrfing

Storms Of Asgard

A desolate aeon has passed since the demise of our crown

A tragic end which made hecates and predictors wail

But dragons still sleep tranquil in proud heathen heartsAt first ...

Thyrfing

Sweoland Conqueror


In primordial times, when Ginnungagap empty stared
Before Ymers death, before our triumphant dominion
There was nothing
No sea, no waves
No earth, no heaven

A frostcovered stone created
Bur ...

Thyrfing

Sweoland Conqueror

In primordial times, when Ginnungagap empty stared

Before Ymers death, before our triumphant dominion

There was nothing

No sea, no waves

No earth, no heavenA fros ...

Thyrfing

The Breaking Of Serenity


Welcome to plunge into this storm
Where warlords ride, and kill with pride
The smell of rage, this ancient hate
That has been in wait
Before the torture took my soul
and the night turned black ...

Thyrfing

The Breaking Of Serenity

Welcome to plunge into this storm

Where warlords ride, and kill with pride

The smell of rage, this ancient hate

That has been in wait

Before the torture took my soul

and ...

Thyrfing

The Deceitful


Distrust rules in Asgards heart
Farbautes son is spinning his web
With laughter, lies and malicous acts
Infecting our divine paradise

But we can not kill you, we are bound as we cry
A sign o ...

Thyrfing

The Deceitful

Distrust rules in Asgards heart

Farbautes son is spinning his web

With laughter, lies and malicous acts

Infecting our divine paradiseBut we can not kill you, we are bou ...

Thyrfing

The Giant's Laughter


I live in the moutain hall deep under the earth
Where Odyn's eye never has seen
I hate the white aesir and the sons of earth
Those who bow to gods, thoe whom I despise

I enjoy nocturnal storm ...

Thyrfing

The Slumber Of Yesteryears


Yesterday never died – it just went into hiding
It lies slumbering at the bottom of a deep, dark lake
Hidden in the woods of my time

There was no path to follow, but I found my way
I had been ...

Thyrfing

The Slumber Of Yesteryears

Yesterday never died - it just went into hiding

It lies slumbering at the bottom of a deep, dark lake

Hidden in the woods of my timeThere was no path to follow, but I found m ...

Thyrfing

The Voyager


To be blessed by an ocean
Takes it's pain and sacrifice
To reach where I am destined
Takes an old man's life

With blood I soak my idols
With Pride I set my sails
I scan the furthest horizon ...

Thyrfing

The Voyager

To be blessed by an ocean

Takes it's pain and sacrifice

To reach where I am destined

Takes an old man's lifeWith blood I soak my idols

With Pride I set my sails

Thyrfing

Tiden Läker Intet

Det förflutnas fogdar kräver räfst!
Primae Nocte på jungfrutankar
Morgondagen faller för gårdagens lie
Men ingen pil kan Munin fälla

På framtidens halshu ...

Thyrfing

Till Valfader Urgammal

Slutligen föll jag på kämpavallen
men sorgen varar ej hos en krigare fallen
Som föda åt korparna jag föll
men svärdet mitt i handen jag höll

Valkyriors v ...

Thyrfing

Till Valfader Urgammal

Slutligen foll jag pa kampavallen

men sorgen varar ej hos en krigare fallen

Som foda at korparna jag foll

men svardet mitt i handen jag hollValkyriors vackra skepnader ...

Thyrfing

Ur Askan Ett Rike

Norden hon stod, vacker och stolt en gång i en annan tid
Heligt blod flöt igenom hennes hud och släckte hennes törst

Norden hon ligger, förkastad och förnekad i v ...

Thyrfing

Ur Askan Ett Rike

Norden hon stod, vacker och stolt en gang i en annan tid

Heligt blod flot igenom hennes hud och slackte hennes torstNorden hon ligger, forkastad och fornekad i var kristna nutid

Thyrfing

Urkraft

En stärkande känsla som håller anden vid liv
Som överlever nornornas alla nycker
En kraft som segrar över alla fiender
Den slumrar i dina blodsband, men finns där kvar ...

Thyrfing

Urkraft

En starkande kansla som haller anden vid liv

Som overlever nornornas alla nycker

En kraft som segrar over alla fiender

Den slumrar i dina blodsband, men finns dar kvarE ...

Thyrfing

Valdr Galga


I know that I hung in this tree
All of nights nine
Wounded by the spear, given to myself
Enlightened I'll become

No horn they upheld, nor handed me bread
I looked below me, aloud I cried
Ca ...

Thyrfing

Valdr Galga

I know that I hung in this tree

All of nights nine

Wounded by the spear, given to myself

Enlightened I'll becomeNo horn they upheld, nor handed me bread

I looked ...

Thyrfing

Vansinnesvisan

Länge nog har era maskätna huvuden vilat på era veka axlar
En längtande känsla sprider sig I mina nävar och lustan brinner
Klinga stolt när ben möter stå ...

Thyrfing

Vansinnesvisan

Lnge nog har era masktna huvuden vilat p era veka axlar

En lngtande knsla sprider sig I mina nvar och lustan brinner

Klinga stolt nr ben mter stl, klinga stolt nr srsvetten droppar

L ...

Thyrfing

Vargavinter

Vargavinter – asars vrede...
Vargavinter – vinden pinar...
Vargavinter – frosten dödar...

Länge har de vilat ut i Asgårds starka famn
Länge de glömda varit av Midgå ...

Thyrfing

Vargavinter

Vargavinter - asars vrede...

Vargavinter - vinden pinar...

Vargavinter - frosten dodar...Lange har de vilat ut i Asgards starka famn

Lange de glomda varit av Midgards n ...

Thyrfing

Vrldsspegeln

Bltt, grtt, grnt fr gat

Vrldsspegeln, dit lngstans vingar br

En frjd att skda, att sinnet ppna

Flyende sot p svarta vingar farOm natten, stormen och vinden

Molnfr ...

Thyrfing

Vrldsspegeln

Bltt, grtt, grnt fr gat

Vrldsspegeln, dit lngstans vingar br

En frjd att skda, att sinnet ppna

Flyende sot p svarta vingar farOm natten, stormen och vinden

Molnfr ...

Thyrfing

Ways Of A Parasite


In the filth of your failure, still suppresive
The overlord's standing supreme
Wounded through time, still it's breeding
Your beckon call ignored

Not of the divine, still it's drinking your w ...

Thyrfing

Ways Of A Parasite

In the filth of your failure, still suppresive

The overlord's standing supreme

Wounded through time, still it's breeding

Your beckon call ignoredNot of the divine, stil ...

Thyrfing

Wotan's Fire


The fire that burns in the hall of the slain
Is the wrath of the speargod himself
The allseing father
God of gods, for wisdom he gave his eye

Betrayers will burn, betrayers will die
His ligh ...

Thyrfing

Музыкальный исполнитель Thyrfing

Добавьте свою новость

Здесь