peoples.ru

To jeszcze nie było to Odwracam się Kolory nazbyt jaskrawe Odwracam się To w oc


To jeszcze nie było to
Odwracam się
Kolory nazbyt jaskrawe
Odwracam się
To w oczach
Tylko raz
To w oczach
Jej oczach

Że będzie w duszy mej
Obiecała mi
Na c ...

Moonlight

Air


Someone's affection to you
Gives you the power to live

It's just as if you've taken her breath away
One percent of oxygen everyday (away)

I don't want to see you in after-life

This is ...

Moonlight

Cha-Nefer-Meren-Re


"Czasami jednak się udaje"

czasami się czuje...

gdy wreszcie przychodzi
ty przecież nie wiesz nie możesz
tak czasami wychodzi
gdy patrzę
w obrazach twych ton ...

Moonlight

Flos


Co chciałam ci dać to masz
Żniwa przeszły obok mnie
Łąka...
Zboże kłania się
Kosisz gdy przychodzę po sny
Kogo weźmiesz...
Wybór tw& ...

Moonlight

Pati


And just as you desired
Here I am again
Too long have I been waiting
For this day
Tell me how it happened
'Cuz I don't know
And I'm so different from them
Don't you know?
You interrupt my th ...

Moonlight

13


I can see you today
Even if you try to hide
I can see you again
And I know
I know so much

It's so sweet to control
Alas the sweetness can take it's toll

It is so easy to escape
The pai ...

Moonlight

Ananke


Nigdy nie bêdzie podobnie

Myœlê o tym, co chcê zapomnieæ

I znowu deszcz sprawia

¯e czas lukê zostawiaLecz dalej muszê biec

Naprzeciw ka¿dej potrzebie

Wo³aæ l ...

Moonlight

Ananke


Nigdy nie będzie podobnie
Myślę o tym, co chcę zapomnieć
I znowu deszcz sprawia
Że czas lukę zostawia

Lecz dalej muszę biec
Na przeciw każdej pot ...

Moonlight

Ananke

Nigdy nie bdzie podobnie

Myl o tym, co chc zapomnie

I znowu deszcz sprawia

e czas luk zostawiaLecz dalej musz biec

Naprzeciw kadej potrzebie

Woa lub na ziem ...

Moonlight

Ansuu


Jestem matk¹

duchem zdarzeñ

w drzewach si³a

i wietrze moja

kocham ciê jak nikt nie kocha³

mówiê i s³yszysz - tak to jaZamieniam rany w dotyk delikatny

gorz ...

Moonlight

Ansuu

Jestem matk

duchem zdarze

w drzewach sia

i wietrze moja

kocham ci jak nikt nie kocha

mwi i syszysz - tak to jaZamieniam rany w dotyk delikatny

gorzki ...

Moonlight

Army Of Me


Stand up
You've got to manage
I won't sympathize
Anymore

And if you complain once more
You'lll meet an army of me

You're alright
There's nothing wrong
Self sufficience please!
And get ...

Moonlight

Asuu


Oddech lekki jak wiatr
jak szczęście wezbrane
patrzę na wasze oblicza spragnione
wierzę że więcej mogę
niż on wam daję
nie proszę
ja ż ...

Moonlight

Belibaste


Jak wiele anio³ów

Musia³o p³akaæ

Jak wiele rzek

Trzeba by³o zawróciæ

Jak wielu ludzi

Musia³o zgin³æ

Dla srebra i z³otaJak wiele dzieci

Musia³o umrz ...

Moonlight

Belibaste


Jak wiele aniołów
Musiało płakać
Jak wiele rzek
Trzeba było zawrócić
Jak wielu ludzi
Musiało zginąć
Dla srebra i złota

Jak wiele ...

Moonlight

Belibaste

Jak wiele aniow

Musiao paka

Jak wiele rzek

Trzeba byo zawrci

Jak wielu ludzi

Musiao zgin

Dla srebra i zotaJak wiele dzieci

Musiao umrze

Ja ...

Moonlight

Bestia


Kiedy jesteś ze mną
Do nóg łasisz się
Moje ręce mokre od
Lepkiej śliny są
Jesteś mi przyjazny
Lecz dostrzegam to
Ten wzrok mierzący
Błys ...

Moonlight

Cha - Nefer - Meren - Re

"Czasami jednak si udaje"Czasami si czuje...Gdy wreszcie przychodzi

ty przecie nie wiesz nie moesz

tak czasami wychodzi

gdy patrz

w obrazach twych t ...

Moonlight

Ci Co Wierzą

Jedna twarz
W kręgu tysiąca złudzeń
Jeden blask
Z tak wielu cieni
Zakrywają nas
Czarną zasłoną
Żebyśmy nie widzieli
Nie czuli
Nie znali

Za ...

Moonlight

Circus


For the first time your senses deceive you
All is deranged inside of your head
You cannot tell the lies from the real world
Your disease makes you feel so bad

You only hope you're living a cr ...

Moonlight

Cisza Przed Burzą

Już nie śpi
Przeciągle jęcząc
Spokojna na razie

Stalowe ptaki wyprysły mi z oczu

Dasz mi noc w środku dnia
Dasz mi zapomnienie
I zmyjesz z mojej twarzy g ...

Moonlight

Cisza Przed Burza


Ju¿ nie œpi

Przeci³gle jêcz³c

Spokojna na razieStalowe ptaki wyprys³y mi z oczu

Z oczu... moich oczu...Dasz mi noc w œrodku dnia

Zapomnienie... zapomnienie ...

Moonlight

Cisza Przed Burza

Ju nie pi

Przecigle jczc

Spokojna na razieStalowe ptaki wyprysy mi z oczu

Z oczu... moich oczu...Dasz mi noc w rodku dnia

Zapomnienie... zapomnienie ...

Moonlight

Col...uwielbiam, gdy

Opuszkami pokazujesz mi

Jak lekko jest zobaczyæ twój erotyzm...(Teraz nie, póŸniej)

Gdy sami bêdziemyPoka¿ê CiJak œwiat klêka ...

Moonlight

Col


..wierzę, że każdy ma jakiś dar, o którym wie,
lub jeszcze nie wie. dotyk, uśmiech, smak, zapach...

...uwielbiam, gdy
Opuszkami pokazujesz mi
Jak lekko jest zoba ...

Moonlight

Col

...uwielbiam, gdy

Opuszkami pokazujesz mi

Jak lekko jest zobaczy twj erotyzm...(Teraz nie, pniej)

Gdy sami bdziemyPoka CiJak wiat klka przed ...

Moonlight

Come With Me


I will take your self esteem
Come with me
You will lose your common sense
Come with me
I'm the only one you'll see
Come with me
And you'll like the way it is

Perhaps I shouldn't do it
Com ...

Moonlight

Conquistador


Odp³ywam gdzieœ co noc

By wracaæ ka¿dego dnia

Sen, waham siê

Myœlê, ze to œmieræ

Zasypiaæ lekko jest

Ciê¿ko budziæ siêPotrzeba mi wykrzyczeæ jeszcze jedn ...

Moonlight

Conquistador


Odpływam gdzieś co noc
By wracać każdego dnia
Sen, waham się
Myślę, ze to śmierć
Zasypiać ciężko jest
Lekko budzić się

...

Moonlight

Conquistador


Odpływam gdzieś co noc
By wracać każdego dnia
Sen, waham się
Myślę, ze to śmierć
Zasypiać ciężko jest
Lekko budzić się

...

Moonlight

Conquistador

Odpywam gdzie co noc

By wraca kadego dnia

Sen, waham si

Myl, ze to mier

Zasypia lekko jest

Ciko budzi siPotrzeba mi wykrzycze jeszcze jedn rzecz

Czeka ...

Moonlight

Curacja


Na horyzoncie widzę
Jak się zbliża
Milcząca karawana
W tumanach kudzu
Umyka myśli
Odwracam się
Za mną jest ściana

Ich twarze, te twarze są zimn ...

Moonlight

Czas Salomona


Stworzył wizji sto
Okrył jego płaszcz
Spowił masy
Które o nim snią

Powielany mit
Utajony krzyk
Porzucony gdzieś
Zabijanych dusz

Nie znasz pradwy Ty
...

Moonlight

Damaisa


Poznaje Ciê noc³

I tylko noc jest wielk³ niewiadom³Szyte nici³ z³ota ruchy warg

Zosta³y mg³³ i s³ot³Ruchy warg zosta³y mg³³ i s³ot³

Jest ch³ód, jest ...

Moonlight

Damaisa

Poznaje Ci noc

I tylko noc jest wielk niewiadomSzyte nici zota ruchy warg

Zostay mg i sotRuchy warg zostay mg i sot

Jest chd, jest ar

Wielki gd i cz ...

Moonlight

Deformis


Wczoraj by³am...

Dzisiaj jestem...

Widzia³am... Zmienia³am... S³ysza³am...Widzê sny...

Widzia³am sny, których nie znasz

Obrazy o ramach wygiêtych

W ³uki wielo ...

Moonlight

Deformis


Wczoraj byłam...
Dzisiaj jestem...
Widziałam... Zmieniałam... Słyszałam...

Widzieć sny...
Widziałam sny, których nie znasz
Obrazy o ramach wygięt ...

Moonlight

Deformis

Wczoraj byam...

Dzisiaj jestem...

Widziaam... Zmieniaam... Syszaam...Widz sny...

Widziaam sny, ktrych nie znasz

Obrazy o ramach wygitych

W uki wielobokw

Moonlight

Desert


Desert
In me, in you

In all around
Strike into deep
Of your mind
Feel it, feel it now
'Cose tommorow
You'd touch this

Under the progress
Under the mind
Under the love
Under the huma ...

Moonlight

Dialog Cia

W twych pieszczotach ton

kocha musz ci

tak najpeniej jest

tak skoczenie jest

Gdy w pieszczotach twoich

znw rozgrzewasz mnie

Tak najpeniej jest

tak skoczenie j ...

Moonlight

Dialog Ciała


W twych pieszczotach tonę
kochać muszę cię
tak najpełniej jest
tak skończenie jest
Gdy w pieszczotach twoich
znów rozgrzewasz mnie
Tak najpełniej jest
...

Moonlight

Dies Irae (Dzie Sdu)

"Ucieczka przed powielaniem schematw.

Temat jest dla mnie wci otwarty."Przybywa i milczy

a jzyk jego ostry jest jak n

sowa tn zimny ld

myli niszcz myli


Moonlight

Dies Irae (Dzie Sdu)

"Ucieczka przed powielaniem schematw.

Temat jest dla mnie wci otwarty."Przybywa i milczy

a jzyk jego ostry jest jak n

sowa tn zimny ld

myli niszcz myli


Moonlight

Do ojca


Od dziecka od zawsze

Mówi³e¶ do mnie Ojcze

Ja s³ucha³em gdy jak tkacz

Prz±d³e¶ moje my¶li

To ju¿ mam

To ju¿ wiem

To ju¿ mam

To ju¿ wiemDa³e ...

Moonlight

Do Ojca


Od dziecka od zawsze Mówiłeś do mnie Ojcze
Ja słuchałem gdy jak tkacz Prządłeś moje myśli
To już mam
To już wiem
To mam
Dałeś mi ...

Moonlight

Do ojca

Od dziecka od zawsze

Mwie do mnie Ojcze

Ja suchaem gdy jak tkacz

Przde moje myli

To ju mam

To ju wiem

To ju mam

To ju wiemDae mi si i dar ...

Moonlight

Dobranoc


[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Daniel Potasz, Maja Konarska]Pole ociekaj¹cych bólem kamieni

Prywatne tragedie tysiêcy rodzin

S³ucham, s³yszê jakiœ p³acz

To ja ?

Nie ...

Moonlight

Dobranoc


I znowu wiem
Pole ociekających bólem kamieni
Prywatne tragedie tysięcy rodzin
Słucham, słyszę jakiś płacz
To ja?
Nie to ona, jakaś kobieta w czerni
...

Moonlight

Dobranoc

Pole ociekajcych blem kamieni

Prywatne tragedie tysicy rodzin

Sucham, sysz jaki pacz

To ja ?

Nie to ona, jaka kobieta w czerni

Teraz znowu, z innej strony

To inny k ...

Moonlight

Don't Look Back


This isn't real
I freeze my eyes
It's somewhat colder
The dream subsides
I don't care
What you want to say
You'll never stop
Craving what's gone

Don't look back
Don't turn around again
...

Moonlight

Dzie? Sądu


"Ucieczka przed powielaniem schematów.
Temat jest dla mnie wciąż otwarty."

przybywa i milczy
a język jego ostry jest jak nóż
słowa tną zimny lód
...

Moonlight

Enjoy The Silence


Words like violence
Break the silence
Come crashing in
Into my little world
Painful to me
Pierce right through me
Cant you understand
Oh my little girl

All I ever wanted
All I ever neede ...

Moonlight

Ergo Sum


[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]Nie widzê...

bo wzrok zamyka mi oczy duszy.

Bo w g³owie....

jak kruk pilnuje i myœli pl¹cze

Bym nie wyrzek³a nic.A j ...

Moonlight

Ergo Sum


...słowa uczynić materialnymi...
dotykasz-mówisz nie rozumiem-stwierdzasz
mówisz-dotykasz...
niby inaczej, a tak samo...

Nie widzę...
bo wzrok zamyka mi oczy duszy ...

Moonlight

Ergo Sum

Nie widz...

bo wzrok zamyka mi oczy duszy.

Bo w gowie....

jak kruk pilnuje i myli plcze

Bym nie wyrzeka nic.A ja i tak

sowa oblec w skr chc

I pokaza C ...

Moonlight

Extaza Milczenia


Wszystko by³o bez emocji

Trochê z obawami

Jednak bez okrzyku

I bez szeptu...

I bez szeptuJadowite poca³unki

Wszystkie na jego ustach

Wytrwaliœmy do koñca

B ...

Moonlight

Extaza Milczenia


Wszystko było bez emocji
Trochę z obawami
Jednak bez okrzyku
I bez szeptu

Jadowite pocałunki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliśmy do końca
Bez namysłu i bez s ...

Moonlight

Extaza Milczenia

Wszystko byo bez emocji

Troch z obawami

Jednak bez okrzyku

I bez szeptu...

I bez szeptuJadowite pocaunki

Wszystkie na jego ustach

Wytrwalimy do koca

Moonlight

Flos


Co chciałam ci dać to masz
Żniwa przeszły obok mnie
Łąka...
Zboże kłania się
Kosisz gdy przychodzę po sny
Kogo weźmiesz...
Wybór tw& ...

Moonlight

Flos

Co chciaam ci da to masz

niwa przeszy obok mnie

ka...

Zboe kania si

Kosisz gdy przychodz po sny

Kogo wemiesz ...

Wybr twj

Przyjaci wielu jeszcze mam.... ...

Moonlight

For Better Days


Thank you for silence
I'd be happier without it
People wouldn't recongnize me
And I wouldn't have more time

Thank you for my egoism
If wasn't there
I'd be a better human
And I wouldn't hav ...

Moonlight

Głosy


"Nic w życiu nie zdarza się przypadkowo."

głos który słyszę
prowadzi ze mną wojnę
poniża mnie
gdy podnoszę głowę w imię marze& ...

Moonlight

Gebbeth


[music: Potasz, Konarska, Bors; lyrics: Potasz]To si³a, która blisko trzyma ciê...

To myœl, która rodzi siê, by chcian¹ byæ...O prosi przyjdŸ...

przytul mnie...
...

Moonlight

Gebbeth


...o przyjaźni...

To siła, która blisko trzyma cię...
To myśl, która rodzi się, by chcianą być...

O prosi przyjdź...
przytul mnie...
I m& ...

Moonlight

Gebbeth

To sia, ktra blisko trzyma ci...

To myl, ktra rodzi si, by chcian by...O prosi przyjd...

przytul mnie...

I mw do mnie...

co sysze chc.To woda dla us ...

Moonlight

Gosy

"Nic w yciu nie zdarza si przypadkowo."Gos ktry sysz

prowadzi ze mn wojn

ponia mnie

gdy podnosz gow w imi marze

gos ktry czuj

prowadzi ze mn wojn

nie ...

Moonlight

Gosy

"Nic w yciu nie zdarza si przypadkowo."Gos ktry sysz

prowadzi ze mn wojn

ponia mnie

gdy podnosz gow w imi marze

gos ktry czuj

prowadzi ze mn wojn

nie ...

Moonlight

Gra i D

"...Najpierw musi by gorzej, eby mogo by lepiej."Dzi jest bardzo krwisty dzie

wczoraj by jeszcze szary

przedwczoraj wydawao si e myl

wczeniej mogam mwi

i wydaje s ...

Moonlight

Gra i D

"...Najpierw musi by gorzej, eby mogo by lepiej."Dzi jest bardzo krwisty dzie

wczoraj by jeszcze szary

przedwczoraj wydawao si e myl

wczeniej mogam mwi

i wydaje s ...

Moonlight

Hexe


Czasem przychodzi ktoœ

I mówi d³ugo - ja s³ucham

Czasem przychodzi ktoœ

I mówi g³oœno - ja s³ucham

Podsyca z³oœæ, karmi mnie stosem s³ów

Karmi mnie stosem s³ów

...

Moonlight

Hexe


Czasem przychodzi ktoś
I mówi długo ja słucham
Czasem przychodzi ktoś
I mówi głośno ja słucham
I karmi mnie stosem słów

Ja palę ...

Moonlight

Hexe

Czasem przychodzi kto

I mwi dugo - ja sucham

Czasem przychodzi kto

I mwi gono - ja sucham

Podsyca zo, karmi mnie stosem sw

Karmi mnie stosem swCzasem przych ...

Moonlight

Historia Do Zapomnienia


[music: Potasz, Konarska, Kutys; lyrics: Potasz]Dziœ ju¿ nie ma piêkna we mnie...Dziœ zginê³a ¿ycia twego s³odycz...Odebra³em ciê matce

Nie daj¹c nic w z ...

Moonlight

Historia Do Zapomnienia


Dziś już nie ma piękna we mnie...

Dziś zginęła życia twego słodycz...

Odebrałem cię matce
Nie dając nic w zamian.
Chciałem ci ...

Moonlight

Historia Do Zapomnienia

Dzi ju nie ma pikna we mnie...Dzi zgina ycia twego sodycz...Odebraem ci matce

Nie dajc nic w zamian.

Chciaem ci odda...Lecz ona nie poznaa ci ju

Moonlight

Inermis


Co jest ¼le

Chcia³abym wiedzieæ

To co mówisz mi to chyba ¿art

W moim ¶wiecie ju¿ nie ma krat

Klucz od drzwi w zamku tkwi

Otwieram serce

K³adê je na twoje rêce

W ...

Moonlight

Inermis


Co jest źle
Chciałabym wiedzieć
To co mówisz mi to chyba żart
W moim świecie nie ma kart
Klucz do drzwi w zamku tkwi

Otwieram serce
Kładę je na twoje ...

Moonlight

Inermis


Co jest źle
Chciałabym wiedzieć
To co mówisz mi to chyba żart
W moim świecie nie ma kart
Klucz do drzwi w zamku tkwi

Otwieram serce
Kładę je na twoje ...

Moonlight

Inermis

Co jest le

Chciaabym wiedzie

To co mwisz mi to chyba art

W moim wiecie ju nie ma krat

Klucz od drzwi w zamku tkwi

Otwieram serce

Kad je na twoje rce

Wtedy id ...

Moonlight

Inermis II


Uwierz ¿e wa¿ne jest co dzi¶ siê sta³o

Uwierz ¿e ¶wiata nie by³o

I my go stworzyli¶my

Jeste¶ latarni± ¶wiat³em

Co rozpêdza chmury z³e

Jak si³a poci±gu

...

Moonlight

Inermis II


Uwierz że ważne jest co dziś się stało
Uwierz że świata nie było
I my go stworzyliśmy
Jesteś latarnią światłem
Co rozpędza c ...

Moonlight

Inermis II

Uwierz e wane jest co dzi si stao

Uwierz e wiata nie byo

I my go stworzylimy

Jeste latarni wiatem

Co rozpdza chmury ze

Jak sia pocigu

Ktry wiedzie mnie przez ...

Moonlight

Insomnia


Like every night, your mind won't let you rest.
You want it. He doesn't. And time keeps running out.
Like your blood aging with heartbeat.
So you keep asking me how to deal with it.

Don't fig ...

Moonlight

Inter Sacrum


"...Gdy nie bêdzie ju¿ nic..."Noc jest tak g³êboka

Miasto pochowane w ciszy

S³owa tak odleg³e

A œciany mego domu p³acz¹Kiedy ju¿ odejdziesz

Noc poch³on ...

Moonlight

Inter Sacrum


"...Gdy nie będzie już nic..."

Noc jest tak głęboka
Miasto pochowane w ciszy
Słowa tak odległe
A ściany mego domu płaczą

Kiedy już odejdz ...

Moonlight

Inter Sacrum

"...Gdy nie bdzie ju nic..."Noc jest tak gboka

Miasto pochowane w ciszy

Sowa tak odlege

A ciany mego domu paczKiedy ju odejdziesz

Noc pochonie i to ...

Moonlight

Into My Hands


Your destination is too far
Not so easy to rise
You're too feeble to get up
Closing your eyelids so tight

Another day has come
Stealing the light from your eyes
Still to weak to rise
(It's ...

Moonlight

Irish Coffee


Give me your hand
I'll put in on my wet body
I'm going to test your speed
In drinking Irish coffee

Don't go away
You are my lover
Stay with me
Play with my body

Sink in disire
Your de ...

Moonlight

Irreversible


Let's take a shortcut through the woods today
It may be dangerous but please take me there
When something happens to us for the second time
It doesn't frighten as much as the prime

And when s ...

Moonlight

Jak Ryby


Do szyby wo³am

W wodzie s³owa nieodgadnione

Co tylko powiem

To i tak nie... nie... nie... nie... mogê

Nie mogêDo szyby wo³am

W wodzie s³owa nieodgadnione

Co t ...

Moonlight

Jak Ryby


Zza szyby wołam
W wodzie słowa nieodgadnione
Co tylko powiem
To i tak nie mogę

Łez nie widać
Woda kryje wodę
I wyglądam jak tępy błazen

Wszy ...

Moonlight

Jak Ryby

Do szyby woam

W wodzie sowa nieodgadnione

Co tylko powiem

To i tak nie... nie... nie... nie... mog

Nie mogDo szyby woam

W wodzie sowa nieodgadnione

Co ...

Moonlight

Jesugej Von Baatur


[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]Oddaæ by mo¿na

Co w sobie mam

Mówiæ i mówiæ

Bez koñca

Oddaæ by mo¿na i siebie te¿Gdyby ktoœ zechcia³ wzi¹æ
...

Moonlight

Jesugej Von Baatur


Otwieram wszystkie bramy złe
I mówię podejdź i coś weź

Oddać by można co w głowie mam
Mówić i mówić i mówić bez ko ...

Moonlight

Jesugej Von Baatur


Otwieram wszystkie bramy złe
I mówię podejdź i coś weź

Oddać by można co w głowie mam
Mówić i mówić i mówić bez ko ...

Moonlight

Jesugej Von Baatur

Odda by mona

Co w sobie mam

Mwi i mwi

Bez koca

Odda by mona i siebie teGdyby kto zechcia wzi

Baga tenOtwieram wszystkie bramy swe

I mwi ...

Moonlight

Jeszcze Raz


Nie mo¿emy doj¶æ do miejsca

Gdy rozmowy trac± sens

A s³owa powtarzaj± siê

Nie maj± ju¿ ¿adnej mocy

Nie mo¿na ton±æ w po¿±daniu?!

¶niæ wci±¿ o gwiazdach?
...

Moonlight

Jeszcze Raz


Nie możemy dojść do miejsca
Gdzie rozmowy tracą sens
A słowa powtarzają się
Nie mają już żadnej mocy
Nie można tonąć w poż&# ...

Moonlight

Jeszcze Raz

Nie moemy doj do miejsca

Gdy rozmowy trac sens

A sowa powtarzaj si

Nie maj ju adnej mocy

Nie mona ton w podaniu?!

ni wci o gwiazdach?

Sysze gos ktry mwi do na ...

Moonlight

Kiedy Myśli Mi Oddasz


Kiedy dotknął Cię pierwszy raz
Podarowałaś mi pierwszą myśl
Gdy powiedział coś co znasz
Podarowałaś mi drugą myśl
Kiedy zrobi ...

Moonlight

Kiedy Myl Mi Oddasz

Kiedy dotkn Ci pierwszy raz

Podarowaa mi pierwsz myl

Gdy powiedzia co co znasz

Podarowaa mi drug myl

Kiedy zrobi co - porwnaa...

I daa mi kolejn.

Moe czasem brak Ci ...

Moonlight

Kiedy Myl Mi Oddasz

Kiedy dotkn Ci pierwszy raz

Podarowaa mi pierwsz myl

Gdy powiedzia co co znasz

Podarowaa mi drug myl

Kiedy zrobi co - porwnaa...

I daa mi kolejn.

Moe czasem brak Ci ...

Moonlight

Kochanka


[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]Któ¿ jak nie On

Tchn¹³ w cia³o Twe

Dzikoœæ nieludzk¹

Któ¿ jak nie On

Da³ Ci

Lubie¿noœæ zmys³ ...

Moonlight

Kochanka


Któż jak nie On
Tchnął w ciało Twe
Dzikość nieludzką
Któż jak nie On
Dał Ci
Lubieżność zmysłów
I fantazję o ...

Moonlight

Kochanka

Kt jak nie On

Tchn w ciao Twe

Dziko nieludzk

Kt jak nie On

Da Ci

Lubieno zmysw

I fantazj optan

Z moim ciaem graa

Gdy kochank bya moj

Gdy skradzion ...

Moonlight

Kontakt


Słyszałam smutek twój
Smutek tak cichy
Tak że aż moje łzy
Spadały z łoskotem
On to przewrócił
Kilka Moich słów
To odmieniło Mni ...

Moonlight

La Dance Macabre


"Szczêœcie...

Niedowierzanie...

Szaleñstwo...

Po¿¹danie..."Ratuj mnie bym rozumu nie straci³

powiedz ¿e to nie sen

tonê w po¿¹daniu

Zabierz mnie gdzieœ
...

Moonlight

La Dance Macabre


"Szczęście...
Niedowierzanie...
Szaleństwo...
Pożądanie..."

Ratuj mnie bym rozumu nie stracił
powiedz że to nie sen
tonę w pożądaniu
Zabie ...

Moonlight

La Dance Macabre

"Szczcie...

Niedowierzanie...

Szalestwo...

Podanie..."Ratuj mnie bym rozumu nie straci

powiedz e to nie sen

ton w podaniu

Zabierz mnie gdzie

Pow ...

Moonlight

Lekarstwo Na Sen


[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, andrzej kutys, maja konarska]Dzieñ za dniem

Widzê w sobie jakieœ zmiany

Mniej spokoju

Trochê jakby ob³¹kany.

Sk¹d ten w ...

Moonlight

Lekarstwo Na Sen


Dzień za dniem
Widzę w sobie jakieś zmiany
Mniej spokoju
Trochę jakby obłąkany.
Skąd ten wiatr wydął żagle,
W bezkresnej pustce mojej głow ...

Moonlight

Lekarstwo Na Sen

Dzie za dniem

Widz w sobie jakie zmiany

Mniej spokoju

Troch jakby obkany.

Skd ten wiatr wyd agle,

W bezkresnej pustce mojej gowy

Stoj i odwracam si nagle

Soce ...

Moonlight

List Z Raju


[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]Komu mogê powiedzieæ

Jak nie to Tobie

Przyjacielu co siê dzieje w raju

Co siê sta³o, tego nie wie

nawet B ...

Moonlight

List Z Raju


Komu mogę powiedzieć
Jak nie to Tobie
Przyjacielu co się dzieje w raju
Co się stało, tego nie wie
nawet Bóg
Przyszło nagle
Nie zostało nic
Ktoś sp ...

Moonlight

List Z Raju


Komu mogę powiedzieć
Jak nie to Tobie
Przyjacielu co się dzieje w raju
Co się stało, tego nie wie
nawet Bóg
Przyszło nagle
Nie zostało nic
Ktoś sp ...

Moonlight

List Z Raju

Komu mog powiedzie

Jak nie to Tobie

Przyjacielu co si dzieje w raju

Co si stao, tego nie wie

nawet Bg

Przyszo nagle

Nie zostao nic

Kto spali ogrody z naszy ...

Moonlight

Luna


[s³owa: Daniel Potasz; muzyka: Daniel Potasz, Maja Konarska, Marcin Bors]Oddech lekki jak wiatr

jak szczêœcie wezbrane

patrzê na wasze oblicza spragnione

wierzê ¿e wiêce ...

Moonlight

Luna


Oddech lekki jak wiatr
jak szczęście wezbrane
patrzę na wasze oblicza spragnione
wierzę że więcej mogę
niż on wam daję
nie proszę
ja ż ...

Moonlight

Luna

Oddech lekki jak wiatr

jak szczcie wezbrane

patrz na wasze oblicza spragnione

wierz e wicej mog

ni on wam daj

nie prosz

ja dam

wzywam ci gono kln

tak ja ...

Moonlight

Luna II


[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Potasz, Konarska, Podciechowski, Kutys, KaŸmierski, Bors]Oddech ciê¿ki jak stal

jak gruz

jak ból wstrzyma³am

matka p³acze

s³yszê ³zy ...

Moonlight

Luna II


Oddech ciężki jak stal
jak gruz
jak ból wstrzymałam
matka płacze
słyszę łzy niechciane
Ubrana w szepty
nienazwanych obaw
widzę jak w filmie niemym ...

Moonlight

Luna II

Oddech ciki jak stal

jak gruz

jak bl wstrzymaam

matka pacze

sysz zy niechciane

Ubrana w szepty

nienazwanych obaw

widz jak w filmie niemym

twarze ubrane ...

Moonlight

Melpomena


"...Choæ raz obudziæ siê i wiedzieæ co

siê dziœ wydarzy."Znów chcesz wiedzieæ

czy s³owa wci¹¿ potrafi¹ raniæ

czy znowu wstaniesz rano

bardziej zmêczony

ch ...

Moonlight

Melpomena


"...Choć raz obudzić się i wiedzieć co się dziś wydarzy."

znów chcesz wiedzieć
czy słowa wciąż potrafią ranić
czy znowu wstanie ...

Moonlight

Melpomena

"...Cho raz obudzi si i wiedzie co

si dzi wydarzy."Znw chcesz wiedzie

czy sowa wci potrafi rani

czy znowu wstaniesz rano

bardziej zmczony

chciaby sysze

Moonlight

Meren Re


[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Daniel Potasz, Maja Konarska]Jak przed skazaniem

powiesz mi jutro

wiele mocnych s³ów

wiem

Jutro znów przyjdzie

twój smak zapomnieæ ...

Moonlight

Meren Re


"To dla niej."

w swoich dłoniach trzymasz pęk
moich marzeń
tylko jedno słowo
żebym rozpadł się na części
i stał się nieporadny
niczym ...

Moonlight

Meren Re


Jak przed skazaniem
powiesz mi jutro
wiele mocnych słów
wiem
Jutro znów przyjdzie
twój smak zapomnieć
wiem
Przychodzisz co noc
biorąc swój kawałek mni ...

Moonlight

Meren Re

"To dla Niej"W swoich doniach trzymasz pk

moich marze

Tylko jedno sowo

ebym rozpad si na czci

i sta si nieporadny

niczym przytulane dziecko

Za chwil w ...

Moonlight

Meren Re (Akt Ostatni)


Widziałem, jak stoisz daleko,
Gdzieś na zgaszonej zmęczeniem ulicy
Podchodzą po to by zabić
Chcieli tylko Ciebie
Wtedy
Widziałem jak umierasz
Widzę to wci ...

Moonlight

Meren Re (Akt Ostatni)

Widziaem, jak stoisz daleko,

Gdzie na zgaszonej zmczeniem ulicy

Podchodz po to by zabi

Chcieli tylko Ciebie

Wtedy

Widziaem jak umierasz

Widz to wci od nowa

Ja ...

Moonlight

Meren Re (Dobranoc)


Pole ociekających bólem kamieni
Prywatne tragedie tysięcy rodzin
Słucham, słyszę jakiś płacz
To ja?
Nie to ona, jakaś kobieta w czerni
Teraz znowu, ...

Moonlight

Meren Re (Dobranoc)

Pole ociekajcych blem kamieni

Prywatne tragedie tysicy rodzin

Sucham, sysz jaki pacz

To ja ?

Nie to ona, jaka kobieta w czerni

Teraz znowu, z innej strony

To inny k ...

Moonlight

Meren Re (Rapsod)


W lewo czy w prawo?
W którą stronę iść?
Tego brakuje
Tak
W lewo czy w prawo?
iść
W lewo czy w prawo?
W którą stronę iść?
Tego brak ...

Moonlight

Meren Re (Rapsod)


W lewo czy w prawo?
W którą stronę iść?
Tego brakuje
Tak
W lewo czy w prawo?
iść
W lewo czy w prawo?
W którą stronę iść?
Tego brak ...

Moonlight

Meren-Re (Rapsod)

w lewo, czy w prawo

w ktr stron i

Tego brakuje tak

w lewo...

Czy

w prawo iNie prosisz mnie ju o nic

Mija wieczr

I nie ma Ci Meren Re

Nie m ...

Moonlight

Meren-Re (Rapsod)

w lewo, czy w prawo

w ktr stron i

Tego brakuje tak

w lewo...

Czy

w prawo iNie prosisz mnie ju o nic

Mija wieczr

I nie ma Ci Meren Re

Nie m ...

Moonlight

Miasto Krzyku


"Jeżeli nie masz gdzie się podziać,
straciłeś bliskich, przyjaciół.
To dla ciebie."

nadchodzi zmierzch
myślę o was wszystkich (przyjaciele)
kt ...

Moonlight

Modlitwa O ZmiłowaniePrzez przełęcz, po moście szalonym idziesz
Sama już, bez nadziei
Byłaś tam, nie zapukał nikt
Pogrzebana bez grzechu wśród szmat
Ostatnie wizje zapi ...

Moonlight

Modlitwa O Zmiłowanie


Przez przełęcz, po moście szalonym idziesz
Sama już, bez nadziei
Byłaś tam, nie zapukał nikt
Pogrzebana bez grzechu wśród szmat
Ostatnie wizje zapisa ...

Moonlight

Modlitwa O Zmiowanie

Przez przecz, po mocie szalonym idziesz

Sama ju, bez nadziei

Bya tam, nie zapuka nikt

Pogrzebana bez grzechu wrd szmat

Ostatnie wizje zapisane wrd cian

Bya tam, nie zapuk ...

Moonlight

Modlitwa O Zmiowanie

Przez przecz, po mocie szalonym idziesz

Sama ju, bez nadziei

Bya tam, nie zapuka nikt

Pogrzebana bez grzechu wrd szmat

Ostatnie wizje zapisane wrd cian

Bya tam, nie zapuk ...

Moonlight

Msza


Noc p³onie gwiazdami

Czarna twarz Boga

Srebrne guzy mi³osierdzia

Na zamkniêtych drzwiach

I szczelina œwitu

Blada linia milcz³cych warg

Nadchodz³cego dniaBy wi ...

Moonlight

Msza


Noc płonie gwiazdami
Czarna twarz Boga
Srebrne guzy miłosierdzia
Na zamkniętych drzwiach
I szczelina świtu
Blada linia milczących warg
Nadchodzącego dnia

By w ...

Moonlight

Msza

Noc ponie gwiazdami

Czarna twarz Boga

Srebrne guzy miosierdzia

Na zamknitych drzwiach

I szczelina witu

Blada linia milczcych warg

Nadchodzcego dniaBy ...

Moonlight

My Own Words


My fear is reflected in my own words
My entire life is flashing in my mind
My entire world

The whole world right before my eyes

...

Moonlight

New Life


You taught me how to see
And not to be afraid
Now you're gone and all I feel
Is the deadly nightshade
I couldn't believe when I heard
"It could be you"
Now I'm grateful for my good thoughts
I ...

Moonlight

Nic

[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz](to dzieñ, w którym nie ma nic, tylko sen nie chciany

... chodzê i œpiê)Mówiê do ciebie... i œpiêKocham siê z tob¹ ...

Moonlight

Nic


...czasami poranek, jak zdrajca podkrada się i...
budzę się i też już wiem.
dziś nie powiem nic...
nie pokocham cię...
nie skrzywdzę...
nie zrobię n ...

Moonlight

Nic

(to dzie, w ktrym nie ma nic, tylko sen nie chciany

... chodz i pi)Mwi do ciebie... i piKocham si z tob

Zagubion tw rozkosz widzc... i pi nadalPat ...

Moonlight

Nic W yciu Nie Zdarza Si Przypadkowo

Mwi Ci, nie syszysz

Jeszcze raz

W yciu nic przypadkiem

Nie zdarza si

I moe nigdy ju

Nie powiemy sobie nic

Moe bdziemy obcy

Jeszcze bardziej obcy

Moe bli ...

Moonlight

Nic W yciu Nie Zdarza Si Przypadkowo

Mwi Ci, nie syszysz

Jeszcze raz

W yciu nic przypadkiem

Nie zdarza si

I moe nigdy ju

Nie powiemy sobie nic

Moe bdziemy obcy

Jeszcze bardziej obcy

Moe bli ...

Moonlight

Nie Mog Zmieni Nic

Czas taki jest gdy wracam do dna

Myl o tym wtedy

Czy mogam zmieni coNie mog zmieni nicChciaabym by tak

Wrci byo mona

Wygra co przegrane
...

Moonlight

Nie Mogę Zmienić Nic


Czas taki jest gdy wracam do dna
Myślę o tym wtedy
Czy mogłam zmienić coś

Nie mogę zmienić nic

Chciałabym by tak
Wrócić było moż ...

Moonlight

Nie Mogę Zmienić Nic


Czas taki jest gdy wracam do dna
Myślę o tym wtedy
Czy mogłam zmienić coś

Nie mogę zmienić nic

Chciałabym by tak
Wrócić było moż ...

Moonlight

Niedoko?czony Sen


Do Mnie proszę dziś nie mów więcej nic
Bardzo teraz chcę sama już być
Cały Mój świat zamarł w słowa pół
Proszę, teraz ch ...

Moonlight

Nieskoczono

To jeszcze nie byo to

Odwracam si

Kolory nazbyt jaskrawe

Odwracam si

To w oczach

Tylko raz

To w oczach

Jej oczache bdzie w duszy mej

Obiec ...

Moonlight

Nieskoczono

To jeszcze nie byo to

Odwracam si

Kolory nazbyt jaskrawe

Odwracam si

To w oczach

Tylko raz

To w oczach

Jej oczache bdzie w duszy mej

Obiec ...

Moonlight

Noc


W nocy chowasz siê przed smutkiem

Ju¿ nie boli tak bardzo

...zamykasz oczy

noc jest matk± dla samotnych

podró¿ników

z ciemnych ulic

s± bezpieczni od spojrzeñ
...

Moonlight

Noc


W nocy chowasz się przed smutkiem
Już nie boli tak bardzo
...zamykasz oczy
noc jest matką dla samotnych
podróżników
z ciemnych ulic
są bezpieczni od spojrze& ...

Moonlight

Noc

W nocy chowasz si przed smutkiem

Ju nie boli tak bardzo

...zamykasz oczy

noc jest matk dla samotnych

podrnikw

z ciemnych ulic

s bezpieczni od spojrze

d ...

Moonlight

Non Umbra


Widzê jak s³oñce rodzi siê na nowo

Ka¿dego dnia

Mogê otwieraæ oczy

Czuæ jak ciep³y wiatr nuci

Melodie na twarzy

Spokojna tak

Idê przed SiebiePatrzê p ...

Moonlight

Non Umbra


Widzę jak słońce rodzi się na nowo
Każdego dnia
Potrafię teraz spokojnie otwierać oczy
Czuć jak ciepły wiatr nuci mi
Melodie na twarzy

Patrzę ...

Moonlight

Non Umbra

Widz jak soce rodzi si na nowo

Kadego dnia

Mog otwiera oczy

Czu jak ciepy wiatr nuci

Melodie na twarzy

Spokojna tak

Id przed SiebiePatrz prosto be ...

Moonlight

Noom


I didn't recognize her
When she came to me
Delicately rapped at my window
She was in my room looking for the moon
But it wasn't there

May I sit beside you?
I could hear her ask
She was sli ...

Moonlight

Not My Politics


How can I believe it that
How can I deliver that to you
My small deceiver
My disaster and my killer
Shame on you

How can I deliver that to you
My hated leader
Tell me how can I
Deliver th ...

Moonlight

Obsesja


[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, andrzej kutys, maja konarska]I znowu wiem

Jak czujesz siê Ty

Kiedy przychodzisz

Poczuæ rozkosz

Nasyciæ wzrok i cia³o

J ...

Moonlight

Obsesja


I znowu wiem
Jak czujesz się Ty
Kiedy przychodzisz
Poczuć rozkosz
Nasycić wzrok i ciało
Jesteś choć nie chciałbyś
By wiedział ktoś
że to ...

Moonlight

Obsesja

I znowu wiem

Jak czujesz si Ty

Kiedy przychodzisz

Poczu rozkosz

Nasyci wzrok i ciao

Jeste cho nie chciaby

By wiedzia kto

e to Ty

adnych sw

W ciszy ...

Moonlight

Pill


Maybe you will finally understand me
Maybe you just need some more time to think
You cannot see me I'm hiding too deep
But somehow you feel me under your skin

You trust in me even more than I ...

Moonlight

Pokuta Kłamcy


Los pokutę wyznacza ciężką
Grzechy biją twą rozpaczą po twarzy
Pięści masz zaciśnięte a oczy to gniew
Twarz pod kapturem skrywam
Jakbym tr& ...

Moonlight

Pokuta Kamcy

Los pokut wyznacza cik

Grzechy bij tw rozpacz po twarzy

Pici masz zacinite a oczy to gniew

Twarz pod kapturem skrywam

Jakbym trdowata bya

Mwi cho kamstwem wszyscy to ...

Moonlight

Pokuta Kamcy

Los pokut wyznacza cik

Grzechy bij tw rozpacz po twarzy

Pici masz zacinite a oczy to gniew

Twarz pod kapturem skrywam

Jakbym trdowata bya

Mwi cho kamstwem wszyscy to ...

Moonlight

Protect Me


You may not be around
But I can feel you near

Even if night
protect me now
Encapsulates you
protect me now

Remember the daybreak
Don't go too far away

Even if night
protect me now
...

Moonlight

Recovering


So many enjoyments encountered In his life
Not many displeasures ever crossed his path
And then came a moment
When he had to shut the light
No passion for living
(just)trying to last

Try an ...

Moonlight

Redrum


I cannot believe
I don't want to thing
(That)everything I have
Can be taken away

Not again
I can't believe
In this

Punish me quickly
You are so mighty
Slay me today
Slay me right now ...

Moonlight

Reset


Please erase my thoughts
Plan my mind from scratch again
Wreck my body too
Create a new one if you can

I can teach you if you want
How to exit quickly after locking me
Paint a pathway arrow ...

Moonlight

Ronaa


[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Konarska, Podciechowski, Kutys, KaŸmierski, Bors]W³aœnie budzê siê

nie bardzo chcê

nic nie bêdzie tak

ju¿ powiedzianeZnika gdz ...

Moonlight

Ronaa


Właśnie budzę się
nie bardzo chcę
nic nie będzie tak
już powiedziane

Znika gdzieś ten czar
wrażliwych chwil
zemścił się czas
i b ...

Moonlight

Ronaa

Wanie budz si

nie bardzo chc

nic nie bdzie tak

ju powiedzianeZnika gdzie ten czar

wraliwych chwil

zemci si czas

i brak sw

Nigdy nie powiem ci ...

Moonlight

Shadizar


[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]Cia³a p³on¹ rozpalone

Raz kolejny

Ona prosi go o ciszê

Gdy swój œwiat rozbieraæ ma

To jest tak

Gdy sa ...

Moonlight

Shadizar


Ciała płoną rozpalone
Raz kolejny
Ona prosi go o ciszę
Gdy swój świat rozbierać ma
To jest tak
Gdy samice przybierają ciała węży
Kiedy no ...

Moonlight

Shadizar

Ciaa pon rozpalone

Raz kolejny

Ona prosi go o cisz

Gdy swj wiat rozbiera ma

To jest tak

Gdy samice przybieraj ciaa wy

Kiedy noc jest zapomnieniem

Kiedy ciao w ...

Moonlight

Shahre Gholghota (Miasto Krzyku)

"Jeeli nie masz gdzie si podzia,

stracie bliskich, przyjaci.

To dla ciebie."Nadchodzi zmierzch

myl o was wszystkich (przyjaciele)

ktrzy odeszliciepi ...

Moonlight

Shahre Gholghota (Miasto Krzyku)

"Jeeli nie masz gdzie si podzia,

stracie bliskich, przyjaci.

To dla ciebie."Nadchodzi zmierzch

myl o was wszystkich (przyjaciele)

ktrzy odeszliciepi ...

Moonlight

Slice

Give it to yourself what you just don't have
A little sip or a little stealing
Give it to yourself what you just don't have
Make it more than a wishful thinking
Give it to yourself what you just d ...

Moonlight

Spy


Your breath is getting short
You feel the impulse
To turn around
You don't want to vanish
Uncontrollable sadness dominates your mood
You want to see it all with your own eyes
You don't want to ...

Moonlight

Stadium Wiary


Poziomy siê koñcz³

Odarte powracaj³Tak, tak... I mówi³eœ dobrze jest jak jest i wierzy³am

Tak... I mówi³eœ dobrze jest jak jest

Wino szkar³atne pijê do utraty tchu ...

Moonlight

Stadium Wiary


Poziomy się kończą
Poziomy odarte powracają

I mówiłeś dobrze jest jak jest i wierzyłam

Poziomy wiary mam i nie mam
Słyszę co chcę, co ...

Moonlight

Stadium Wiary


Poziomy się kończą
Poziomy odarte powracają

I mówiłeś dobrze jest jak jest i wierzyłam

Poziomy wiary mam i nie mam
Słyszę co chcę, co ...

Moonlight

Stadium Wiary

Poziomy si kocz

Odarte powracajTak, tak... I mwie dobrze jest jak jest i wierzyam

Tak... I mwie dobrze jest jak jest

Wino szkaratne pij do utraty tchu

e gasn inne ...

Moonlight

Strach


Niejeden raz chowa³am w piasku g³owê

Co ci³gle sprawia, ¿e czujê siê coraz gorzej

Czuje siê coraz gorzej...

Rozgl³dam siê rozdarta w ka¿d³ stronê

A w mglist³ noc moje o ...

Moonlight

Strach


Nie jeden raz chowałam już w piasku głowę
Co ciągle sprawia, że czuję się coraz gorzej
Rozglądam się w każdą stronę
W mglistą ...

Moonlight

Strach

Niejeden raz chowaam w piasku gow

Co cigle sprawia, e czuj si coraz gorzej

Czuje si coraz gorzej...

Rozgldam si rozdarta w kad stron

A w mglist noc moje oczy s zapatrzone
...

Moonlight

Szaleństwo


Burza w głowie jak taniec w grobie
Ciasny i skrępowany
Nie mogę spokoju znaleźć
Nie ja teraz rządzę sobą
Głos dzikości tnie szramy na ciele od w ...

Moonlight

Szalestwo

Burza w gowie jak taniec w grobie

Ciasny i skrpowany

Nie mog spokoju znale

Nie ja teraz rzdz sob

Gos dzikoci tnie szramy na ciele od wewntrzzy dr bruzdy na twarzy ...

Moonlight

Szalestwo

Burza w gowie jak taniec w grobie

Ciasny i skrpowany

Nie mog spokoju znale

Nie ja teraz rzdz sob

Gos dzikoci tnie szramy na ciele od wewntrzzy dr bruzdy na twarzy ...

Moonlight

Szalestwo


Burza w głowie jak taniec w grobie
Ciasny i skrępowany
Nie mogę spokoju znaleźć
Nie ja teraz rządzę sobą
Głos dzikości tnie szramy na ciele od w ...

Moonlight

Tabu


[tekst: daniel potasz ; muzyka: daniel potasz, andrzej kutys, maja konarska]By³o to przelotne tak,

Myœleæ, ¿e nie by³o wcale

Widzia³em to tylko ja

PóŸniej zniknê³o gd ...

Moonlight

Tabu


Było to przelotne tak,
Myśleć, że nie było wcale
Widziałem to tylko ja
Później zniknęło gdzieś
Lecz ja
We mnie żyje ta chwila
Pij ...

Moonlight

Tabu


Było to przelotne tak,
Myśleć, że nie było wcale
Widziałem to tylko ja
Później zniknęło gdzieś
Lecz ja
We mnie żyje ta chwila
Pij ...

Moonlight

Tabu

Byo to przelotne tak,

Myle, e nie byo wcale

Widziaem to tylko ja

Pniej znikno gdzie

Lecz ja

We mnie yje ta chwila

Pij wino i myl

Pij wino i czuj

To taki ...

Moonlight

Taniec Ze Śmiercią

Nie całuj mnie już i nie dotykaj
Zawsze gdy to robisz wykręcam się jak wąż,
Żeby nie czuć
Rozbierasz mnie, jestem nagi, obdarta z uczuć
Jestem nagi do ...

Moonlight

Taniec Ze Śmiercią

Nie całuj mnie już i nie dotykaj
Zawsze gdy to robisz wykręcam się jak wąż,
Żeby nie czuć
Rozbierasz mnie, jestem nagi, obdarta z uczuć
Jestem nagi do ...

Moonlight

Taniec Ze mierci

Nie cauj mnie ju i nie dotykaj

Zawsze gdy to robisz wykrcam si jak w,

eby nie czu

Rozbierasz mnie , jestem nagi , obdarta z uczu

Jestem nagi do blu

Wiatr mnie pieci dro ...

Moonlight

To Co Za Drzwiami


"S¹ takie drzwi, za którymi mieszka

szczêœcie, tylko nikt na nich nie

napisa³ 'pchaæ', czy 'ci¹gn¹æ'."...jeœli czytasz

ten list...

za póŸno ju¿ jest

odwró ...

Moonlight

To Co Za Drzwiami


"Są takie drzwi, za którymi mieszka
szczęście, tylko nikt na nich nie
napisał 'pchać', czy 'ciągnąć'."

...jeśli czytasz
ten list...
za p ...

Moonlight

To Co Za Drzwiami

"S takie drzwi, za ktrymi mieszka

szczcie, tylko nikt na nich nie

napisa 'pcha', czy 'cign'."...jeli czytasz

ten list...

za pno ju jest

odwrci czas

.. ...

Moonlight

Troch Pniejsze Popoudnie

"Zwtpienie... zegar... monotonia."Jak magnes

wabi i przyciga

usid i posuchaj

zamknij oczy pomyl

to wskazwki

tiktaktiktaktiktaktiktak

zamknij oczy popa ...

Moonlight

Troch Pniejsze Popoudnie

"Zwtpienie... zegar... monotonia."Jak magnes

wabi i przyciga

usid i posuchaj

zamknij oczy pomyl

to wskazwki

tiktaktiktaktiktaktiktak

zamknij oczy popa ...

Moonlight

Tu


"Nie mi o tym mówiæ."Tu gdzie ko³o koñczy bieg

w miejscu gdzie czas

lustrem odbijany

zmieniam twarze

zmieniam barwy

bieg po œwiat³o w kraju cieni

bieg po œwi ...

Moonlight

Tu


"Nie mi o tym mówić."

tu gdzie koło kończy bieg
w miejscu gdzie czas
lustrem odbijany
zmieniam twarze
zmieniam barwy
bieg po światło w kraju cieni
bieg po  ...

Moonlight

Tu

"Nie mi o tym mwi."Tu gdzie koo koczy bieg

w miejscu gdzie czas

lustrem odbijany

zmieniam twarze

zmieniam barwy

bieg po wiato w kraju cieni

bieg po wi ...

Moonlight

Umbra


Patrzê w siebie i widzê coraz mniej

Powoli przemieniam siê

I mówiê tak jak tyWiem jak bardzo, bardzo tego chcesz

Prosisz bym mówi³a tak jak ty

Nie wiem nie wiem ...

Moonlight

Umbra


Patrzę w siebie i widzę coraz mniej
Powoli przemieniam się
I mówię tak jak ty

Wiem jak bardzo bardzo tego chcesz
Jak prosisz bym mówiła tak jak ty
Nie wiem ...

Moonlight

Umbra

Patrz w siebie i widz coraz mniej

Powoli przemieniam si

I mwi tak jak tyWiem jak bardzo, bardzo tego chcesz

Prosisz bym mwia tak jak ty

Nie wiem nie wiem nie ...

Moonlight

V.I.T.R.I.O.L.


Krzyczę na drodze niesłyszalości
Gdyż nie potrzeba mi już słów
Wpadam wciąż w wir beznadziejności
Samotność słowa powraca znó ...

Moonlight

W Końcu Naszych Dni


...wiem już, jak krzywdzić...
nie wiem tylko jak zapomnieć...

Tylko proszę,
już nie płacz.

ja wiem
gdy to robisz,
choć na końcu znanego mi
ś ...

Moonlight

W Kocu Naszych Dni

Tylko prosz,

ju nie pacz.ja wiem

gdy to robisz,

cho na kocu znanego mi

wiata jeste.Poznaj si zniszczenia

Jak potrafi w niwecz obraca

Ucz ...

Moonlight

W Kocu Naszych Dni

Tylko prosz,

ju nie pacz.ja wiem

gdy to robisz,

cho na kocu znanego mi

wiata jeste.Poznaj si zniszczenia

Jak potrafi w niwecz obraca

Ucz ...

Moonlight

Wiem


"Mia³ 12 lat.

Nic innego nie mog³em mu daæ."Sta³am gdzieœ z ty³u

nie widzia³am jak szed³

coœ potê¿nie szarpnê³o

nieœwiadomy wzbi³ siê

na brutalny krótk ...

Moonlight

Wiem


"Miał 12 lat. Nic innego nie mogłem mu dać."

Stałam gdzieś z tyłu
nie widziałam jak szedł
coś potężnie szarpnęło
nieświad ...

Moonlight

Wiem


"Miał 12 lat. Nic innego nie mogłem mu dać."

Stałam gdzieś z tyłu
nie widziałam jak szedł
coś potężnie szarpnęło
nieświad ...

Moonlight

Wiem

"Mia 12 lat.

Nic innego nie mogem mu da."Staam gdzie z tyu

nie widziaam jak szed

co potnie szarpno

niewiadomy wzbi si

na brutalny krtki lot

Staam z ty ...

Moonlight

Words


I truly want to heal
All the thoughts in your head
I truly want to cure
Your soul that's poisoned
When you thought you could change everything
All you changed was yourself
Please listen to the ...

Moonlight

Yaishi


[music: Podciechowski, Kutys, Kozmierski, Konarska; lyrics: Potasz]Mi³oœci zdrada siostr¹ jest

PrzyjaŸñ nie mieszka w nas.

Zmys³y k³amc¹ doskona³ym.

Oszukuj¹ nas.

...

Moonlight

Yaishi


...wszystkie uczucia z góry są narzucone
miłość, zdrada, przyjaźń, szczęście, ból, rozsądek...
opieczętowane słowem.
chciałby ...

Moonlight

Yaishi

Mioci zdrada siostr jest

Przyja nie mieszka w nas.

Zmysy kamc doskonaym.

Oszukuj nas.Tyle jest spraw,

Tyle chwil

I wszystkie niestety nazwa trzeba

Odd ...

Moonlight

Zapach


[music: Podciechowski, Kutys, Kazmierski, Konarska; lyrics: Konarska]cofnij siê,

wypowiedz znów

imiê me.

Spróbuj dziœ przypomnieæ sobie

Moj¹ twarz.Ba³am s ...

Moonlight

Zapach


cofnij się,
wypowiedz znów
imię me.
Spróbuj dziś przypomnieć sobie
Moją twarz.

Bałam się twych słów
Wkręcały się w g ...

Moonlight

Zapach

cofnij si,

wypowiedz znw

imi me.

Sprbuj dzi przypomnie sobie

Moj twarz.Baam si twych sw

Wkrcay si w gow m

Baam si twoich rk

Oplatay mnie

Z ...

Moonlight

Zbrodnai I Kara


W ko³nierzyku wchodzê do burdelu

A wy rozmawiacie g³oœno o moim ¿yciu

Przy stole wiele czerwonych, rozgrzanych

Jêzyków z wrzodamiMówione z ³atwoœci³ s³owa, zgwa³co ...

Moonlight

Zbrodnai I Kara

W konierzyku wchodz do burdelu

A wy rozmawiacie gono o moim yciu

Przy stole wiele czerwonych, rozgrzanych

Jzykw z wrzodamiMwione z atwoci sowa, zgwacone tysic razy

Moonlight

Zbrodnia I Kara


W kołnierzyku wchodzę do burdelu
A wy rozmawiacie głośno o moim życiu
Przy stole wiele czerwonych, rozgrzebanych
Języków z wrzodami

Wypowiadane z łatwo ...

Moonlight

Zmierzch


I monotonia...

I chaos...

I krzyk...

A ¿eby tak poprosiæ Boga o chwilê ciszy...

Chwilê ciszy...Niech tylko ptaki krzycz³ wœród drzew

Niech las p³onie mnogoœci ...

Moonlight

Zmierzch


I monotonia...
I chaos...
I krzyk...
A żeby tak poprosić Boga o chwilę ciszy...

Niech tylko ptaki krzyczą wśród drzew
Niech las płonie mnogością ...

Moonlight

Zmierzch

I monotonia...

I chaos...

I krzyk...

A eby tak poprosi Boga o chwil ciszy...

Chwil ciszy...Niech tylko ptaki krzycz wrd drzew

Niech las ponie mnogoci odcien ...

Moonlight

Zobaczy Siebie

Poukadaj swe myli

rozbiegane tak

nie pozwl odfrun im

moje wiato

pomoe Ci

uspokoi si Wszystkie te szmery

w twojej gowie

uwaaj

gdy wstajesz rano

w ...

Moonlight

Zobaczyć Siebie


Poukładaj swe myśli
rozbiegane tak
nie pozwól odfrunąć im
moje światło
pomoże Ci
uspokoić się Wszystkie te szmery
w twojej głowie
uwa ...

Moonlight

Moonlight