Музыкана peoples.ru

 In extremo In extremoрок-группа

Herr Mannelig


Bittida en morgon innan solen upprann
Innan foglarna borjade sjunga
Bergatroliet friade till fager ungersven
Hon hade en falskeliger tunga

:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
For det jag bjuder sa gerna
I kunnen val svara endast ja eller nej
Om i viljen eller ej:

Eder vill jag gifva de gangare tolf
Som ga uti rosendelunde
Aldrig har det varit nagon sadel uppa dem
Ej heller betsel uti munnen

Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf
Som sta mellan Tillo och Terno
Stenarna de aro af rodaste gull
Och hjulen silfverbeslagna

Eder vill jag gifva forgyllande svard
Som klingar utaf femton guldringar
Och strida huru I strida vill
Stridplatsen skolen i val vinna

Eder vill gifva en skjorta sa ny
den basta I lysten att slita
Inte ar hon somnad av nal eller tra
Men virkat av silket det hvita

Sadana gafvor toge jag val emot
Om du vore en kristelig qvinna
Men nu sa ar du det varsta bergatroll
Af Neckens och djavulens stamma

Bergatrollet ut pa dorren sprang
Hon rister och jamrar sig svara
Hade jag fatt den fager ungersven
Sa hade jag mistat min plaga

:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
For det jag bjuder sa gerna
I kunnen val svara endast ja eller nej
Om i viljen eller nej:

In extremo

Herr Mannelig / In extremo

Добавьте свою новость

Здесь