Музыкана peoples.ru

 In extremo In extremoрок-группа

Como Poden


Como poden per sas culpas
Os omes seer contreitos
Assi poden pella Virgen
Depois seer saos feitos.

Ond'a veo a un ome,
Por pecados que fezera,
Que foi tolleito dos nembros
D'ua door que ouvera

Et durou assi cinc' años
Que moverse non podera:
Assi avia os nembros
Todos do corpo maltreitos.

So wie der Mensch schlecht und schuldig [sein kann],
so können seine Taten hernach
zum Wohle der Jungfrau sein.

In extremo

Como Poden / In extremo

Добавьте свою новость

Здесь