Музыкана peoples.ru

 Vintersorg Vintersorgрок-группа

demarkens Son

Vid ttelkullans horg, i sangarmod och dyrkan

Av jordpuls bliver adlad en avskorlig vildmarkskung

En urtidskraft nu sknker den slagfrdiga styrkan

Till vist och myrar med aska uti hjrtat

Dimmans fljeslagare trder pa florygg skr

Han skadar skndad mark, nu sinnet bliver svrtat

En sjlaklagan starkare n jttars krdemarkens son - fran majesttiska nord

demarkens son - svor en ed till sin fosterjord

demarkens son - med stormens rst hrs hans strof

demarkens son - omskaldad naturfilosofResan fortskrider, ledsagad av sin egen skugga

ver stenbackar och rsen mot fjrran horisont

Frihetsgill i sjlen, men medlen ro njugga

Fast rikedom r vyn, och fdan i hans nverkontFr langvga vindar och regnbagens harmoni

I vrdsam bugan

Han tmjer dess vssen med folflig magi

Dr klippblock r sjlvaste sockenstugandemarkens son - fran majesttiska nord

demarkens son - svor en ed till sin fosterjord

demarkens son - med stormens rst hrs hans strof

demarkens son - omskaldad naturfilosofLavformationer pa halstam och rot

En fgnad monumental

Eldfsrningsbner invid bergets fot

Hrs i hans madrigaldemarkens son - hglandets profet

demarkens son - besitter utmarkens hemlinghet

demarkens son - vid ttekullarnas horg

demarkens son - han r omnmud som Vintersorg

Vintersorg

demarkens Son / Vintersorg

Добавьте свою новость

Здесь