peoples.ru

Zmierzch


I monotonia...

I chaos...

I krzyk...

A ¿eby tak poprosiæ Boga o chwilê ciszy...

Chwilê ciszy...Niech tylko ptaki krzycz³ wœród drzew

Niech las p³onie mnogoœci³ odcieni

Niech fale walcz³ z piaskiem o l³d

Gwiazdy ton³ w garniturze chmur...Przytul mnie

Ju¿ nic nie widzê

Nic nie s³yszê

I nie czujêNiech tylko ptaki krzycz³ wœród drzew

Niech las p³onie mnogoœci³ odcieni

Niech fale walcz³ z piaskiem o l³d

Niech gwiazdy ton³ w garniturze chmur...Przytul mnie

Ju¿ nic nie widzê

Nic nie s³yszê

I nie czujêNiech ludzie zamilkn³ na chwilê...

Na zawsze

A ludzie zamilkn³ na chwilê...

Na zawsze

A ludzie zamilkn³ na chwilê...

Na zawsze

A ludzie zamilkn³...

Moonlight

Zmierzch / Moonlight