peoples.ru

Umbra


Patrzê w siebie i widzê coraz mniej

Powoli przemieniam siê

I mówiê tak jak tyWiem jak bardzo, bardzo tego chcesz

Prosisz bym mówi³a tak jak ty

Nie wiem nie wiem nie wiem jak to jest

S³yszê ten g³os wyra¼nieWiem jak bardzo, bardzo tego chcesz

Prosisz bym mówi³a tak jak ty

S³owa te same co zawsze nie moje s±Podnosisz d³oñ podnoszê sw±

Robisz co¶ ja robiê te¿

Odwracasz siê za tob± idê

Robisz co¶ ja robiê te¿Patrzê w siebie i widzê coraz mniej

Powoli przemieniam siê

I mówiê tak jak tyWiem jak bardzo, bardzo tego chcesz

Prosisz bym mówi³a tak jak ty

Nie wiem nie wiem nie wiem jak to jest

S³yszê ten g³os wyra¼nieWiem jak bardzo, bardzo tego chcesz

Prosisz bym mówi³a tak jak ty

S³owa te same co zawsze nie moje s±Jestem jak cieñ

Który kiedy¶ by³ czê¶ci± ciebiePodnosisz d³oñ podnoszê sw±

Robisz co¶ ja robiê te¿

Odwracasz siê za tob± idê

Robisz co¶ ja robiê te¿Patrzê w siebie i widzê coraz mniej

Powoli przemieniam siê

I mówiê tak jak tyWiem jak bardzo, bardzo tego chcesz

Prosisz bym mówi³a tak jak ty

Nie wiem nie wiem nie wiem jak to jest

S³yszê ten g³os wyra¼nieWiem jak bardzo, bardzo tego chcesz

Prosisz bym mówi³a tak jak ty

S³owa te same co zawsze nie moje s±Jak kuk³ê na sznurkach ci±gniesz mnie gdzie¶

Jak kuk³ê na sznurkach...

Gdzie nie ma mniePatrzê w siebie i widzê coraz mniej

Powoli przemieniam siê

I mówiê tak jak tyWiem jak bardzo, bardzo tego chcesz

Prosisz bym mówi³a tak jak ty

Nie wiem nie wiem nie wiem jak to jest

S³yszê ten g³os wyra¼nieWiem jak bardzo, bardzo tego chcesz

Prosisz bym mówi³a tak jak ty

S³owa te same co zawsze nie moje s±

Moonlight

Umbra / Moonlight