Музыкана peoples.ru

Neslepaks

Neslepaks

Og p den ttende dagen slukte han alt vann

Og p den niende dagen fordervet han all mat

Og p den tiende dagen brant han jordenNeslepaks

Neslepaks

NeslepaksOg p den ellevte dagen slo han folk og dyr i hjel

Og p den tolvte dagen kvalte han himmelriket

Og p den trettende dagen skygget han for solenNeslepaksS var der ingen dager mer

S var der ingen dager mer

Ingen dager mer

Ingen dager merTorneherren speiles i delagt liv

Mens sorgengler regner fra oven

Til kosmos' endelse tidsrom skjenkes vi

Den siste dd

Skjenkes vi den siste dd[Neslepaks - 'The Creation' Spelled Backwards]Neslepaks

And on the 8th day he devoured all water

And on the 9th day he spoiled all food

And on the 10th day he burned the earthAnd on the 12th day he beat people and animals to death

And on the 12th day he strangled heaven

And on the 13th day he covered the sun

And then there were no more days

And then there were no more days

No more days

No more daysThe Thornmaster is mirrored in ruined life

While angels of sorrow rains from above

To the endless time of cosmos we are given

The final death

We are given the final death.

Neslepaks /

Добавьте свою новость

Здесь