Музыкана peoples.ru

Sina Luot, Tuhoat

Hrd indriyany asur vyoma vayur

Agnir jalam mahi suruyas candras tapas caivaNanubhuya na janati puman visaya

Tiksnatam nirvidvate skayam tasmanAthapi kamam etam te prajatayi karavany alamEtasyam sadhvi sandhyayam

Bhagavan bhuta bhavanahSmasana cakranila dhurli dhumra

Vikirna vidyota jata kalapahAthapi etam te parajatyai karavany alam

Sina Luot, Tuhoat /

Добавьте свою новость

Здесь