peoples.ru

Eit Auga Til Mimir

Utgards mrke, langt der ute

Eg kjem ikkje inn, eit offer du krev?

Eit offfer eg krev, ingen lovnad eg gjen

Eg kan gje deg styrke, eg kan gje deg dauden

De seier du kan ta meg av dage.

Du seier du kan ta meg av dage.

Men utan meg er heller ikkje du

Skapar av svakhet, meg kan du ikkje truga.

Lr deg sj med det retta auga.

Du dunkle, du freistar f meg I knt,

du taler I gter, og fr meg vred.

Med vrede, du veike, du ingenting fr.

Din visdom eg krev for at du skal forst

Du vil eg skal lida, og end til dy.

Du glymer mi makt, at du er min trll.

Ditt opphav du glymer. Du prisar bedrag

Di verd er ei faginning, ingen heilhet, ingen svar

Orden eg skaper, men du motstrebar meg

Du talar med klrt, kva er det du krev.

Eg krev eit offer, eg krev at du blr.

Du vga trosse dei eldste, som bar deg fram

"Utgards mrke langt der ute, eit offer vart krevd,

eit offer dei fekk, Eit sinn vart styrka, men

lekam gjekk tapt, Klok vert den som veit vga"

"Han ofra sitt auge, for at fjan skulle sj

Han bldde for dei som til slutt lot han r.

Men ingen lovnad ei ga ham, det vart ingen fred.

Dei skal fframleis kjempa, til jorda sig ned"

(Musikk: Grutle Kjellson)

English translate: An Eye For Mimir

The darkness of Utgard, far out there

I can not enter, are you demanding sacrifice

I demand a sacrifice, no promise I will give

I can provide you with strength, I can give you death

You say you can end my days

But without my existence, would you not be

Creator of weakness, me you can not threaten

Learn how to see with the right eye

Obscure One, you attemp to get me on my knees

You speak through riddles, and call forth my wrath

With wrath, weakling, nothing is achieved

I demand your wisdom, to make you understand

You want me to suffer, and even to die

You are forgetting my power, you are but my slave

Your source of origin you're forgetting, your praising deceit

Your world is an illusion; no wholeness, no answer

Order I crfeate, but your opposing me

Your speaking with a cunning tongue, what are your demands

I am demanding a sacrifice, I demand to see you bleed

You have dared to oppose the Ancient Ones that brought you into existence

The darkness of Utgard, a sacrifice was demanded, a sacrifice they received

A mind was strengthened, but the flesh was lost

He who dares becomes wise

"He gave his eye to see

He bled for those who let him rule at last

But no promises they gave him, no peace became

They shall still be fighting 'til the earth sinks"

Enslaved

Eit Auga Til Mimir / Enslaved