Музыкана peoples.ru

Hymn Wieczorw Miejskich

niepewnie idziesz pochylony

drog co nigdzie nie prowadzi

tak jak po fali

tak jak po linie

jak nad przepaci idziesz drog

tak jak po fali

tak jak po linienie widzisz ziemi pod stopami

w powietrzu lekko zawieszony

skupiony nad swym kadym ruchem

w niepewny obraz zapatrzony

ostronie idziesz w dal bez celu

ostronie swym tanecznym krokiemtak jak po fali

tak jak po linie

jak nad przepaci idziesz drog

tak jak po fali

tak jak po liniejak atwo serce wpada w gniew

jak atwo gniew przechodzi w art

jak atwo widzisz w yciu cel

jak atwo stwierdzasz jego brakjak linoskoczek

zrcznie idziesz poprzez wiat

jak linoskoczek

zawsze swym cyrkowym krokiemjak linoskoczek

jak na linie zawieszonej

jak linoskoczek

zrcznie idziesz poprzez wiat

tak jak po fali

tak jak po linie...

Hymn Wieczorw Miejskich /

Добавьте свою новость

Здесь