Музыкана peoples.ru

Midzy Cisz a Cisz

Murarz stawia mur.

Dugo stawia mur.

Mija go co rok

Dzikich ptakw sznur.Najpierw mierzy grunt,

Grzski mierzy grunt.

Straci butw sto,

Zanim zrobi to.Potem kopa d,

Wielki kopa d.

Kto powiedzia, e

Starczyoby p (starczyoby p!)D by dugi niesychanie

I szeroki niespodzianie,

A gboki taki by,

e po nocach mu si ni.Najpierw dzie po dniu,

Potem dugo w noc

Cegie stawia moc

I na klocu kloc.Jeszcze szybciej chcia,

eby mu si dzia,

Wic budowa on wraz ze wszystkich stron

(ze wszystkich stron!)najpierw stawia mur od dou,

jak si stawia zwykle mury,

potem z boku w bok pospou,

a na kocu w d od gry.Zacz prac tu,

Kiedy modym by,

Ale zeszo mu,

Chocia dugo y.Dzikich ptakw sznur

Przelatywa tam,

Gdy samotny y

I umiera sam.Cho nie skoczy muru murarz

Zanim zgasa w nim natura,

I cho ciao star na wir -

Nie utraci wiary w mur.

Midzy Cisz a Cisz /

Добавьте свою новость

Здесь