Музыкана peoples.ru

Dotd Doszlimy

gdy kwitnie onkil (ten, co wie,

e yjesz, aby stawa si)

zapomnij lecz, pamitaj e

gdy kwitnie onkil (ten, co wie,

e yjesz, aby stawa si)gdy kwitn bzy, co gosz, i

budzisz si po to, aby ni,

pamitaj co (zapomnij nic)

gdy kwitn bzy, co gosz, i

budzisz si po to, aby nigdy kwitnie ra (rajski ptak

poncy w naszych szarych snach)

zapomnij czy, pamitaj tak

gdy kwitnie ra (rajski ptak

poncy w naszych szarych snach)gdy tak rozkwita kady cud,

e myl nie moe zapa tchu,

pamitaj gdzie (zapomnij tu)

gdy tak rozkwita kady cud,

e myl nie moe zapa tchui (gdy nam czas objawi, e

od czasu nas uwolni chce)

zapomnij mnie, pamitaj mnie

gdy kwitnie onkil (ten, co wie,

e yjesz, aby stawa si)

Dotd Doszlimy /

Добавьте свою новость

Здесь