Музыкана peoples.ru

Pompa

monotonnie ko gow unosi

grzywa spywa raz po raz

rytmem

koa koa zioa

terkocze senne p-ycie

droyn len kow

doem doem

polemnad wieczorem o ryska zawadza

ksiyc ciemny czerwony

ksiyc ciemny czerwony

woam

zoty koacznic nie ma

nawet snu

tylko k skrzyp

mgawa noc jawa rozlewna

woam

koacz zoty

woam koa doem polem

koacz zotynad wieczorem o ryska zawadza

ksiyc ciemny czerwony

ksiyc ciemny czerwony

woam

zoty koacz

Pompa /

Добавьте свою новость

Здесь