Музыкана peoples.ru

Waterdrager

De zee valt, de zee daalt

En brandend rijst de zon omhoog

De bange waterdrager haalt meer water

Want de zee valt droogDe zee rijst, de zee stijgt

En langzaam daalt de zon omlaag

De waterdrager zwoegt en hijgt

Misschien dat hij het redt vandaagWant de zee moet gered van de zon

Want de zee moet gered van de zonWaterdrager, draag het water naar de zee

Waterdrager, draag het water naar de zeeDe zee kust, de zee blust

En dooft de hete avondzon

De waterdrager slaapt en rust

Tevreden dat hij het halen konEn de zee heeft gered van de zon

En de zee heeft gered van de zonWaterdrager, draag het water naar de zee

Waterdrager, draag het water naar de zeeDe zee vlamt, de zee brandt

De waterdrager schroeit zijn rug

De zon stijgt aan de achterkant

De waterdrager haast zich terugWant de zee moet gered van de zon

Want de zee moet gered van de zonWaterdrager, draag het water naar de zee

Waterdrager, draag het water naar de zeeDraag het water naar de zee...

Draag het water naar de zee

Waterdrager /

Добавьте свою новость

Здесь