Музыкана peoples.ru

Ung and K?T

Jag vill bara kanna kattets lustar

Jag vill inte aga och ra? om dig

Jag vill va som djuren i naturen

Jag vill inte bara bara vara dinJag vill bara kanna kattets lustar

Hara hur du rister a? frustar

Vara nara men anda? sa? borta

Du e va?ta… jag e ung a? ka?t

Ung a? ka?t

Karleken e blind

Jag vill garna se na?nting

Ung a? ka?tJag vill bara kanna kattets lustar

Inte alltid vara de du anskar

Kamrater e de bara bra far

Jag vill inte bara bara vara dinJag vill bara kanna kattets lustar

Hara nar du snuskar

Tranga in i dej minst ett par meter

Du e va?ta… jag e ung a? ka?t

Ung a? ka?t

Karleken e blind

Jag vill garna se na?nting

Ung a? ka?t

Ung and K?T /

Добавьте свою новость

Здесь