Музыкана peoples.ru

Gipsy Mama

Haar ogen spraken nog nadat haar lippen zwegen

Ze las de lijnen in mijn handpalm en werd bleek

Ze tikte op mijn wang en zei: wees maar niet bang

Ik voel hoe zij mijn vragende blik ontweek

Ze sprak over geluk en ware liefde

Beloofd mij eeen toekomst zonder pijn

Haar rode lippen trilden van emotie

Ze wist niet hoe verloren ik straks wel zou zijn

Gipsy mama laat me niet alleen

Waar moet mijn leven heen als jij er niet meer bent

Mijn lot was dat jij voorgoed verdween

Oh gipsy mama nooit heb ik zo'n angst gekent

Gipsy mama 'k heb wel duizend vragen

En had nog zoveel samen met je willen doen

Gipsy mama waarom ging je heen zo alleen

Waarom is het leven zo gemeen

Gipsy mama waarom ging je heen zo alleen

Waarom is het leven zo gemeen

Verlaten staar ik in de vlammen van het kampvuur

Van binnen koud en leeg als na een zware storm

Ik zie je voor me staan al ben je weggaan

In gloed verliest mijn droom beeld dan haar vorm

Jij was de koningin van mijn gedachten

Je stond naast mij in vreugde en verdriet

Aan ons geluk kwam onverwacht een einde

Ik vind geen vreugde meer nadat je mij verliet

Gipsy mama laat me niet alleen

Waar moet mijn leven heen als jij er niet meer bent

Mijn lot was dat jij voorgoed verdween

Oh gipsy mama nooit heb ik zo'n angst gekent

Gipsy mama 'k heb wel duizend vragen

En had nog zoveel samen wet he willen doen

Gipsy mama waarom ging je heen zo alleen

Waarom is het leven zo gemeen

Gipsy mama waarom ging je heen zo alleen

Waarom is het leven zo gemeen

Gipsy Mama /

Добавьте свою новость

Здесь