Музыкана peoples.ru

 Godflesh GodfleshБританская индастриал-метал-группа

Frail

I am nothing, I am love

I am hate, hate my love, love my hate

I am empty, but i'm hopeful

I can see, and i'm fearful

I am nothing, feel like everything

I am scared

empty, empty, empty, empty

Godflesh

Frail / Godflesh

Добавьте свою новость

Здесь