Музыкана peoples.ru

Leis An Lurgainn (Boat Song)

Leis an Lurgainn o hi

Beul an anamoich o hiAn Cuan Eirinn o hiLeis an Lurgainn o hi

Beul an anamoich o hiSeachad Ile o hi

Las sinn coinnlean o hiLeis an Lurgainn o hi

Beul an anamoich o hiSeachad Aros o hiLeis an Lurgainn o hi

Beul an anamoich o hiLeis an Lurgainn o hi

Beul an anamoich o hi

Leis An Lurgainn (Boat Song) /

Добавьте свою новость

Здесь