Музыкана peoples.ru

Oich U Agus Hiuraibh Eile (Love Song)

'S mo chruinneag dhonn,

gur a trom ad dheigh miSlios mar fhaoilinn air aodan fairge,

'S gur h-e do throm-ghaol a rinn mo

mharbhadh'S mo chruinneag dhonn,

gur a trom ad dheigh mi'S mo chruinneag dhonn,

gur a trom ad dheigh miDubh a's donn ann am

'S gu bheil ceann dubh air mo'S mo chruinneag dhonn,

gur a trom ad dheigh mi

Oich U Agus Hiuraibh Eile (Love Song) /

Добавьте свою новость

Здесь