Музыкана peoples.ru

 F4 F4поп-группа

I Truly Love You (Jerry Yan)

Ken sho gan shing vao ma na ley chi

Yow o de raw ma fan she rhen shi

Cha ma wo shing way tao ching

Hen la ming fu chwo

Ni may yaw kwey ying

Ken sho gan shing la niyaw lei bu cahiyaong shing

Ni o ye chi chue po chiyen shong yin

Ni kei dhi yen sheng hao ping

dha raw chiyen li

Ni dao lang khong chi

Oh..

Wo sher chanda chanda chanda he ay ni

Ying wey fu chow la ley chi chyow fey dei yow yey yi

Ni kei de lan ching wo pho chen khaw phing

Chi chiyaw wo ei ay ni chen shing

Chong yow lee chiyen kheng yi yong li

Ching ching baw chow ni (baw ni)

Ni ching chi sher kaw po chi

Ye yaw yow kiyen mo ti

Ni shen dao shang pho wei shi

Wei chi siyen how shing

Chay ni fang pei kheng yen ching li

Dao she li

Ken sho gan shing la niyaw lei bu cahiyaong shing

Ni o ye chi chue po chiyen shong yin

Ni kei dhi yen sheng hao ping

dha raw chiyen li

Ni dao la khong chi

Wo sher chanda chanda chanda he ay ni

Ying wey fu chow la ley chi chyow fey dei yow yey yi

Ni kei de lan ching wo pho chen khaw phing

Chi chiyaw wo ei ay ni chen shing

Chong yow lee chiyen kheng yi yong li

Ching ching baw chow ni (baw ni)

Ni ching chi sher kaw po chi

Ye yaw yow kiyen mo ti

Ni shen dao shang pho wei shi

Wei chi siyen how shing

Chay ni fang pei kheng yen ching li

Dao she li

Wo sher chanda chanda chanda he ay ni

Ying wey fu chow la ley chi chyow fey dei yow yey yi

Ni shen dao shang pho wei shi

Wei chi siyen how shing

Chay ni fang pei kheng yen ching li

Dao she li

F4

I Truly Love You (Jerry Yan) / F4

Добавьте свою новость

Здесь