Музыкана peoples.ru

 Extol Extolметалл-группа

Innbydelse

Jag kan aldri ta del i livet

Sorte ormer har bundet meg

Sjansen til l bryte ned

De sorger som tynger meg

Vil jeg aldri se, vil jeg aldri finneDypets stemme, lever her inne

Og sildrer ut i samvittighetslrse gater

Svarte takter, den eneste glede

Som slipper ut gjennom mine sprukne porterSett luken pl glrtt

Til ditt innerste kammer

Lpne for meg

La meg fylle hver sprikeJeg lpner slusen, lar vannet strrmme inn

Vann ispedd spirer gror seg fast til min bunn

Tlken skygger for lyset, nlr skal den lette

Jesu invitasjon

Kan vcre lrsningen til detteHusk det var ikke jeg

Som stjal det fredfulle, skinnende

Lyset der inneEn fullkommen overgivelse

Lar Herrens hellighet

Fylle mitt indre

Og Den Hellige Lnds kraft fornye

Min sjel, mitt sinn

Til Herren jeg lrftes opp

Extol

Innbydelse / Extol

Добавьте свою новость

Здесь