Музыкана peoples.ru

Дэвид Боуи Дэвид БоуиРок исполнитель, актер, художник

Its No Game 1

shirueto ya kage kaku mei o miteiru

mo tengoku no giu no kai dau wa naiore genjitsukara shime dasare

nani ga okkote iru ka wakara naidoko ni kyokun wa aruka

hitobito wa yabi oorareteirukonna dokmaisha ni igashime rareru nowa kanashinanunino kiroku eiga

hioteki o se ni shita kiobi to tach

michi ni ishi o nage reba

konago na ni kudake

kino ni hutao sureba

kyo hu wa masu

ore no atama ni tama o buchi kome ba

shimbun wa kaki taterudavid bowie, "it's no game (part 1)", _scary_monsters_ (rca, 1980

Дэвид Боуи

Its No Game 1 / Дэвид Боуи

Добавьте свою новость

Здесь