Музыкана peoples.ru

 Darkthrone Darkthroneметалл-группа

Skald Av Satans Sol

Taken tetner

Mrket faller

Ondskap Slumrer

Skogen kallerHer ute i Dyrets domene

gjennom en dyster, Gusten Skog

engler lper, engler flyr

vekk fra min egen kikegaardJeg star under en kald vind.

Taken letter 'fra englers flukt

Jeg drikker fra Manens Kalde,

Bleke lys og hylder Satans sol.

En Grusom Ondskap siver inn og fyller kropp og sjel

En himmel av Daudinger

Tortur og HatTaken tetner

Mrket faller

Ondskap Slumrer

Skogen kallerLa meg for evig tjene de toogsytti evig falne

I den Kolde Mrke brnn av de Slue sorte

Verdig utropes jeg som den Uhellige treenighets Skald

NAR HELVETE ENGANG KALLER ER DET INGEN VEI TILBAKETaken tetner

Mrket faller

Ondskap Slumrer

Skogen kaller

Darkthrone

Skald Av Satans Sol / Darkthrone

Добавьте свою новость

Здесь