Музыкана peoples.ru

 Clannad Clannadфолк-группа

Cruscim Lan

Nuair a gheobhas m bs na cuirig laoi fhd m,

Tabhair go t 'n leanna m 'gus cirig ar brd m,

An it a mbidh m 'g isteacht le na muganna d mbualadh,

Is gur binne liom naoi n-uaire na ceol binn na cuaiche -

'gus lontar dinn an criscn agus bodh s ln.T cailn ar an bhaile seo agus t s lch aereach,

T s lch geanamhail 'gus loinnir ar a hadn;

Mac-a-samhail chan fhaca m i mbaile n i n-thrach,

Ach an pamhsa neill bhi ar thoin na loing a lathadh

'gus lontar dinn an criscn agus bodh s ln.An dtiochfaidh t, n 'n bhfanfaidh t, n 'n dtiocfaidh t a dhmhnaill,

An dtiochfaidh t n 'n bhfanfaidh t, n 'bhfil d dhthan lta?

Tiocfaidh m 's n fhtanfaidh m, is t mo dhthan lta,

Is beidh an cailn deas agam m glacann s mo comhairle

'gus lontar dinn an criscn agus bodh s ln.

Is deas a' baile an baile seo, is deas an baile cnimhs,

Is deise an baile an baile seo na baile ar bith 'san it seo,

T siad congar aifrinn ann muilinn agus ceardchan,

's na mhanar do 'n mhnaoi ig beadh na cna ann ach rithe

Is lontar dinn an criscn is bidh s ln.

Clannad

Cruscim Lan / Clannad

Добавьте свою новость

Здесь