Музыкана peoples.ru

Шарлотта Черч Шарлотта Черчклассическая певица, сопрано

Y Gylfinir(The Curlew)

Dy alwad glywir hanner dydd

Fel ffliwt hyfrydlais uwch y rhos

Fel chwiban bugail a fo gudd

Dy alwad glywir hanner nos

Nes clywir, pan ddwys a dy swn

Cyfarth dy anweledig gwnDy braidd yw'r moel gymylau maith

A'th barod gwn yw'r pedwar gwynt

Gorlanna'th ddiadelloedd llaith

I'w gwasgar eilwaith ar eu hynt

Yn yrr ddioffwys, laes ddifref

Hyd lynfnion hafodlasau'r nef

Your call is heard at high noon-day

A wistfull flute across the mere

As herdsman's whistle far away

Your call is heard at midnight clear

Then hear we, as you swell your keen

Barking afar, your hounds unseenYour flocks the massive clouds of grey

And all four winds, your eager hounds

Awhile do pen them are they stray

And scattler once more out of bounds

A mute and restless drove on high

Amid the shieling of the sky

Шарлотта Черч

Y Gylfinir(The Curlew) / Шарлотта Черч

Добавьте свою новость

Здесь