Музыкана peoples.ru

Кристина Агилера Кристина АгилераПевица, актриса и модель

Nghidu Iva

Zmien li fih ilkoll mistiedna

Ninvestu ghal uliedna

M'ahniex daqstant 'il boghod

Jekk ninsew id-differenzi

jintemmu l-inertezzi

Saqajna tkun fis-sod

Maghqudin mhux ghall-Partiti

Ilkoll id f'id ghax iz-zmien fil-qrib

Pass biex flimkien nghixu lkoll

L-ahjar gejjien

Iva ghal shubija ma' l-Ewropa

l-ghazla taghna

Nghidu iva biex uliedna

fil-gejjieni jgawdu maghna

Iva ghalina. Ghal uliedna.

Ghal pajjizna

Nghidu iva...

Zgur fl-Ewropa bi shubija

Hemm post ghalik u ghalija

Kenn ghal kull cittadin

Din hi darna naturali

Ghal nies bhalek u bhali

F'idejna dad-destin...

Кристина Агилера

Nghidu Iva / Кристина Агилера

Добавьте свою новость

Здесь