Музыкана peoples.ru

Hu L-Mulej (He is Lord)

Hu l-Mulej (x2)

Huwa qam minn bejn l-imwiet

Ghax Hu l-Mulej

Kull irkoppa tmil

Kull ilsien jistqarr

Gesu' hu il-Mulej!

English version:

He is Lord (x2)

He is risen from the death

And He is Lord

Every knee shall bow

Every tongue confess

That Jesus Christ is Lord!

Hu L-Mulej (He is Lord) /

Добавьте свою новость

Здесь