Музыкана peoples.ru

Ze Grepen Naar t Pistool

MAMA

Mr. Flynn, de journalisten zijn er.

BILLY

Nou, laat ze binnen kerel. Welkom, welkom, dames en heren,

mevrouw Sunshine, kent U mij clinte mevrouw Roxie Hart.

ROXIE

Dames en heren van de pers, ik voel me zeer vereerd dat U allen hierna

toe bent gekomen, voor mijn persoontje alleen.

U wilt natuurlijk weten waaroom ik de klootzak heb neergeknalt?

BILLY

Zitten pop!

MAMA

Mr. Billy Flynn, zingt de journalisten-rag, zonder dat z'n mond beweegt.

Nou ja, bijna.

REPORTERS

Waar geboren?

BILLY (ROXIE)

Missisipi.

REPORTERS

En je ouders?

BILLY (ROXIE)

Zeer vermogend.

REPORTERS

Hun adres graag?

BILLY (ROXIE)

Groene zoden

BILLY

Het weeshuis een verhaal apart.

BILLY (ROXIE)

Het klooster van het heilig hart.

REPORTERS

Sinds wanneer hier?

BILLY (ROXIE)

Oh al jaren.

REPORTERS

En je leeftijd?

BILLY (ROXIE)

Weet ik veel man.

REPORTERS

Wat gebeurde?

BILLY (ROXIE)

Toen kwam Amos, die had mij al snel ontroerd en naar het altaar afgevoerd.?

MARY SUNSHINE

Uit het klooster! En nog geschaakt ook.

Het is gewoon te erg! Het arme schaap!

REPORTERS

Wie's Fred Casely?

BILLY (ROXIE)

Mijn ex-minnaar.

REPORTERS

Waarom schoot je?

BILLY (ROXIE)

Omdat ik wegging.

REPORTERS

Werd die kwaad dan?

BILLY (ROXIE)

Niet zo'n beetje.

'k Zei beleefd "Fred ga opzij"

BILLY

Daar bleef het toen helaas niet bij.

REPORTERS

Oh, hoezo dan?

BILLY (ROXIE)

Hij besloop me?

REPORTERS

Met een wapen?

BILLY (ROXIE)

Uit m'n laatje.

REPORTERS

Ging je vechten?

BILLY (ROXIE)

Als een tijger. -acap

Ze Grepen Naar t Pistool /

Добавьте свою новость

Здесь