Музыкана peoples.ru

Kvinnornas Man

Jag har rest runt i vdrlden

Ldrt mig mycket under fdrden

Kdrlek talar samma sprek

I Tokyo eller New York

Har ldrt mig spreket flytandeOh my oh my, jag dr kvinnornas man

Lita pe mig - gvr det bdsta jag kan

Oh my oh my, sdtter hjdrtan i brand

Jag dr kvinnornas man

Kvinnornas manA-hoo-hoo!Jag bryter ner illusioner

Gamla mvnster - frustrationer

Jag vill ldra dig att se

Vad riktig kdrlek dr

Inga masker, inga spel

Oh my oh myA-hoo-hoo!Ibland har allting blivit fel

Men dnde ldr man sig en del

Fvrsvker se allt fren tve hell

Allt du ger fer du igen

Allting fvds ifren sig sjdlvVi skvrdar alltid det vi ser

Oh my oh my

Oh my oh myOh my oh my...

Kvinnornas Man /

Добавьте свою новость

Здесь