Музыкана peoples.ru

Ruski Voz

Voz, pospani voz

Za Karkov, Gomelj, Lenjingrad

Znam kako je no?as dalek

BeogradNe?e mo?i nikada

Olovka i hartija

Ni svi ruski po?tari

Ne mogu ti donijeti

Pismo koje

Pi?em ja

Marka s likom

Lenjina

A u pismu jedina

Tuga ?to me razbijarefrenNije votka rakija

Mada no?as udara

Tuga mi je velika

Velika k'o Rusija

Ja ne mogu poslati

Ljubav jer se ne ?alje

Nit' sam mog'o ponijeti

S' sobom tvoje poljupceVoz, u vozu izgu?vana lica putnika

Ti si tamo negdje iza onih planina

Da l' si mo?da zaspala il' si budna kao ja

Da l' te mu?e nemiri il' te ni?ta ne mu?i

Kada bude? ?itala pismo koje pi?em ja

Tajna bit ?e skrivena iza ovih redova

Ruski Voz /

Добавьте свою новость

Здесь