Музыкана peoples.ru

Чаворо

Чаворо, пхэн-ка ту мангэ
Чаворо, пхэн кай миро ило?
Чаворо палсо ту ракирэс
Чаворо, со ту явэса дадывэс?
Чаюри, мэ джинав со хохавав
Чаюри, би тэро мэ на дживав
Чаворо, соскэ ту ман хохавэс
Чаворо, ракирэс, со ман камэс?
Чаюри, миро дад мангэ на дэл
Чаюри, мэ явав к ту
Миро Дэвэл
Кэтанэ, на яваса амэ…
Дуй чергеня маргинэ дэ балыбэ
Чаворо…

Елена Ваенга

Чаворо / Елена Ваенга

Добавьте свою новость

Здесь