Музыкана peoples.ru

Патрицио Буанне Патрицио БуаннеИтальянский певец.

Vicin' 'o Mare

Oje né, fa prieste, viene!
Nun me fa spantecà,
ca pure 'a rezza vene
ch'a mmare sto a menà.
Meh, stienne sti braccelle
Aiutame a tirà,
ca stu marenarielle
te vo semp'abbraccià.

Vicin' o' mare
facimmo ammore,
a core a core
pe ce spassà.
So marenare e tiro 'a rezza:
ma p'allegrezza stong'a murì.

Oje né, j'tir' 'a rezza
E tu statt' a guardà
Li pisce p' 'a priezza
Comme stann' a zumpà.
E vide pur' 'e stelle
Tu faje annammurà,
ca stu marenarielle
tu faje suspirà.

Патрицио Буанне

Vicin' 'o Mare / Патрицио Буанне

Добавьте свою новость

Здесь