Музыкана peoples.ru

 Hep Stars Hep StarsШведская поп группа

Surfin Bird

Everybody's heard about the bird

bird, bird, bird

Well I don't know if everybody's heard

about the bird, the bird, bird, bird

The bird is the word, the bird, bird, birdSURFIN' BIRD!Pa pa oom mow mow...I don't know if everybody's heard

about the brid, the bird, bird, birdSURFIN' BIRD!

Hep Stars

Surfin Bird / Hep Stars

Добавьте свою новость

Здесь