peoples.ru

 -

ki Yzl Ak

ki yzl ak tehlike
ki yzl ak bir leke
ki yzl aka sen ok dikkat et dme
Piman olursun

ki yzl sevgiden ka
Deme sakn bu ihtiya
Sonra ikisi de gider sen yalnz kalrsn

Sen aknda doru ol
Kalbe giden tek yol yalnz bu yoldur
Ak ak ak
Ak hakiki ak mdr ararsan bulunur
ki yzl ac olur

ki yzl ak aldatr
ki yzl ak alatr
ki yzl ak sonra ok ac hsran olur

ki Yzl Ak /