peoples.ru

 -

zleyiTerk-i diyar ettim ta ki ezelden
Gezsem su dnyayı derman var mı ola
Tanısam alime sorsam dnyaya
lmden teye yol var mi ola

ıksam sahralara llere dağlara
Bana sinesinde yer var mı ola
Dolasam dnyanın drt bir yanını
Kalp yarasına derman var mı ola

mitlerim kırıldı eten dosttan
Herkesten her yandan
Yalvarsam haykırsam derman arasam
Herkesten her yandan

zleyi /