peoples.ru

 -

lkokulda Tanmt

lkokulda tanmtk
Biz ocuka anlamtk
Saklanba oynarken bak biz
ok mesuttuk ok ikimiz

Sonra geldi orta okul att
Arkadalmz biraz daha artt
Yanyana oturduk kopya verdik
Bakn imdi istikbl bizim derdik

Lisede baladn ilk apknlga
Tehlikeye dt bizim de rya
Bir arkada buldun ki ismi Hlya
Birden ykld bama dnya

lkokulda tanmtk
Biz ocuka anlamtk
Saklanba oynarken bak biz
ok mesuttuk ok ikimiz

Derken getik biz faklteye
Dans balad a a solfe ye ye
Bense kaldm snfta akndan
Kzlar kouyordu hep arkandan

Ben kskandm sense inkar ettin
Sonra brakp da beni gittin
imdi duydum artk evlenmisin
Aman bana da zavall demisin

lkokulda tanmtk
Biz ocuka anlamtk
Yllarma hep yanyorum
Duy sesimi alyorum

lkokulda Tanmt /