peoples.ru

 -

VazgemeBirileri var amma
Birilerine benzer, duyma
Ona buna kapılma
Kendini unutma

Birileri var amma
Sıralarını bekler, susma
Yakında mı yakında
O en zor dengeler

Oldu mu oldu mu syle
En doğrusu byle mi aklında
Sen bildiğinden yine şaşma
Hi kimseye dert yanma

Onu gre bunu bile
Yine dene yine dene
Sakın vazgeme bu sevdadan
Onu gre bunu bile
Yine dene yine dene
Sev

Vazgeme /