Музыкана peoples.ru

 Forlorn Forlornрок-группа

Aerefull FerdSverg ved den gamle
Og forlat ditt liv
fиlgoss mot fjeller
til Villmarkens Viv
Kjemp med ¦re
of du vil forste,
at dиdenpuster
men lager ei ser
Kom bli med!
Folk og Fe
Opplev
¦refull ferd

Ser du ilden
i det du ger,
Kampen kaller
og dиdenrer

[Refrain:]
Ner den dag da
dиdenkaller,
hils oss fra
de store haller
E dи i kamp er
den sanne †re,
men dиdenskappe
vil ingen b¦re

[Refrain]

Forlorn

Aerefull Ferd / Forlorn

Добавьте свою новость

Здесь