Музыкана peoples.ru

Барбра Стрейзанд Барбра СтрейзандАктриса, певица

Lascia Ch'io Pianga

Lascia ch'io painga
La cruda sorte
E che sospiri
La liberta!

Il duolo infranga
Queste ritorte
De' miei martiri
Sol per pieta

Барбра Стрейзанд

Lascia Ch'io Pianga / Барбра Стрейзанд

Добавьте свою новость

Здесь