Музыкана peoples.ru

 Clannad Clannadфолк-группа

Dheanainn Sugradh


Dheanainn s??gradh ris an nigh'n dubh
'n deidh dhomb уRigh as a 'mhadainn
Dheanainn s??gradh ris an nigh'n dubh

Dheanainn s??gradh ris a' ghruagaich
Nuair a bhiodh a' sluagh nan cadal

Dheanainn s??gradh ris an am d??sgadh
'n am na si??il a bhith 'gham pasgadh

Di-luain an dуJh di-domhnaich
Dh'fhalbh sinn le se??naid a arcaibh

Bha muir gorm a'ruith fo cuinnlein
's I cur still a grunnd an aigeil

Riof 'gha ceangal 's riof 'gha fuasgladh
Muir ma guallain fuaim is fead oirr

Null ma chaolas na r??imh
B'fheudar dhuinn am b??m a leaiseadh

Null ma chaolas na fraing
Maide 'na l੭h 's gaoth 'gha greasad

Dh'fheumadh p??rsan thigh'n a b??th dhith
Ged a bhiodh e cr??n an cairteal

Ged a bhiodh e cr??n an ??irleach
Dh'fheumadh p??rsan dheth thigh'n dhachaidh

Dhо fainn s??gradh leis an gcail�dubh
Tar Іµ dom уR�r maidlin
Dheanainn s??gradh leis an gcail�dubh

Dhо fainn s??gradh leis an mbroinneal
Nuair a bheadh an pobal ina gcodladh

Dhо fainn s??gradh in am d?e
Is in am na seolta a bheith ᠢhfilleadh

Dо]uain tar Іµ dоUomhnaigh
D'infomar le sinо– as inse orc

Bhi muir ghorm ag rith faoina coinc�br>Is �g baint steall as grinneall na farraigem󩲥

C?ᠣheangal is c?ᠳcaoileadh
Muir faoina gulainn, fuiam agus fead uirthi

Sall faoi chaol na r󩭢e
Ba ghᠤ?an bumaille a fhast?
Sall faoi chaol na fraince
Bhi s�aoi sti?gus an ghaoth ᠴiomᩮt

Ni raibh tо– ba ghᠡ splaghsᩬ
Ar mo mhaighdean as a teacht abhaille

Nior mbiste fуR�a theatcht 󮠳iopa di
Ri?mbeadh sоTor󩮠an cheathr?
Fi?mbeadh sоTor󩮠an t-orlach
Nior mbiste fцй�di a theacht abhaille

Clannad

Dheanainn Sugradh / Clannad

Добавьте свою новость

Здесь